Det kyrkliga kulturarvet

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Bevarandet av det kyrkliga kulturarvet har granskats (KrU3)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar bland annat om hur statliga medel för vård och bevarande av det kyrkliga kulturarvet, den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen, har använts under perioden 2002-2007. Kyrkliga kulturminnen är kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Enligt regeringen är ersättningen av stor betydelse för vården av det kyrkliga kulturarvet. Staten bör tillsammans med Svenska kyrkan även i fortsättningen ta ansvar för att arvet bevaras och utvecklas.

Riksdagen delar regeringens bedömning och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motionsförslagen i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Reservationer 5
Betänkande 2019/20:KrU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-10-22

Bevarandet av det kyrkliga kulturarvet har granskats (KrU3)

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar bland annat om hur statliga medel för vård och bevarande av det kyrkliga kulturarvet, den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen, har använts under perioden 2002-2007. Kyrkliga kulturminnen är kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Enligt regeringen är ersättningen av stor betydelse för vården av det kyrkliga kulturarvet. Staten bör tillsammans med Svenska kyrkan även i fortsättningen ta ansvar för att arvet bevaras och utvecklas.

Utskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motionsförslagen i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:122 till handlingarna.

2. Den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning och användning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3116 av Per Lodenius (C) yrkande 1,

2018/19:3117 av Lotta Finstorp m.fl. (M),

2018/19:3118 av Roland Utbult m.fl. (KD),

2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt

2019/20:2950 av Edward Riedl (M).

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 1 55 6
C 1 0 29 1
V 22 0 0 5
KD 0 16 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 145 80 84 40


3. Det kyrkliga kulturarvets roll i samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3116 av Per Lodenius (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5,

2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 0 56 0 6
C 0 0 30 1
V 22 0 0 5
KD 16 0 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 223 56 30 40