Anna Sibinska (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Lärare.
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Ledamot
2022-01-18 – 2022-09-26
Suppleant
2021-02-25 – 2022-01-18
Ledamot
2018-10-02 – 2021-02-25

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-01-11 – 2022-09-26
Ledamot
2021-02-25 – 2022-01-11
Suppleant
2018-10-09 – 2021-02-25

Socialutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26
Suppleant
2018-12-05 – 2021-02-25

Utbildningsutskottet

Suppleant
2019-10-03 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Näringsutskottet

Suppleant
2020-09-30 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-04-26 – 2022-09-26

Riksrevisionens parlamentariska råd

Ledamot
2018-10-09 – 2019-03-31

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2020-02-11 – 2022-09-26

Ledamotsrådet

Ledamot
2020-06-04 – 2022-09-26

Valberedningen

Suppleant
2020-01-28 – 2022-09-26

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ledamot
2019-04-01 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialutskottet 18-. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.

Utbildning

Gymnasieskola, Klodzko, Polen, slutår 82. Wroclaws universitet, Polen 82-87. Göteborgs universitet, statskunskap och internationella relationer 96-98.

Anställningar

Lärare i tyska och samhällskunskap, Katolska skolan 99-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot Presstödsutredningen, 11-12.

Kommunala uppdrag

Ledamot kulturnämnden VGR 06-14. Kommunfullmäktig, Göteborg 14-18. Ordförande stadsdelsnämnden Centrum 11-18. Ordförande Regionteater Väst AB 15-18.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter