Cykelfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 april 2020

Nästa händelse: Beredning 17 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-17
Justering: 2020-03-24
bet 2019/20:TU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-17, 2020-02-18
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22