Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU19)

Riksdagen sa nej till dels cirka 50 förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2021, dels fem följdmotioner till regeringens proposition 2021/22:134 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om lönekrav, missbruk av regelverket, administration och handläggningstider.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till samtliga motionsyrkanden

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-01, 2022-03-24

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till dels cirka 50 förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2021, dels fem följdmotioner till regeringens proposition 2021/22:134 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om lönekrav, missbruk av regelverket, administration och handläggningstider.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.