Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Jämlika behandlingsmetoder över landet bör utredas (SoU8)

Regeringen bör utreda hur staten, läkemedelsföretag och regioner tillsammans kan säkra en jämlik tillgång till nya behandlingsmetoder över landet, särskilt för personer med sällsynta diagnoser. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet bygger på förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, främst på grund av pågående arbeten på området.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ett om jämlikt införande av nya behandlingsmetoder och ett om apotekens hälsofrämjande arbete. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 11, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Reservationer 20
Betänkande 2020/21:SoU8

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-01-14, 2020-12-15, 2020-12-01

Jämlika behandlingsmetoder och utökat ansvar för apoteken bör utredas (SoU8)

Regeringen bör utreda hur staten, läkemedelsföretag och regioner tillsammans kan säkra en jämlik tillgång till nya behandlingsmetoder över landet, särskilt för personer med sällsynta diagnoser. Dessutom bör regeringen se över hur apotek kan få ett utökat ansvar i hälso- och sjukvårdskedjan, till exempel genom att få erbjuda allergitester. På så vis skulle både primärvård och akutmottagningar kunna avlastas. Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Tillkännagivandena bygger på förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, främst på grund av pågående arbeten på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10
21 förslagspunkter, 14 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den nationella läkemedelsstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2, 5 och 6 samt

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


2. Jämlikt införande av nya behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om jämlikt införande av nya behandlingsmetoder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12 samt

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 2 (S, C, MP)

3. Tillgång till läkemedel inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 15 och

2020/21:3348 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 3 (M)

4. Säker läkemedelsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 3, 17 och 20.

Reservation 4 (L)

5. Biverkningsrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 51.

6. Ökad säkerhet för narkotiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 5 (L)

7. Barn och läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 15 och

2020/21:3154 av Ann-Christine From Utterstedt (SD).

Reservation 6 (SD)

8. Apoteksmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10 och

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 4 3 294


9. Tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 18 och

2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 9 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 49 6 0 294


10. Kliniska prövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


11. Apotekens hälsofrämjande arbete

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om apotekens hälsofrämjande arbete och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 2 och 6,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 53.

Reservation 11 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


12. Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


13. Farmaceutsortiment på apotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 13 (L)

14. Farmaceuter på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 4 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 14 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 8 0 294


15. Farmaceutisk kompetens inom apoteksverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 15 (M, KD)

16. Glesbygdsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 16 (KD)

17. Finansiering av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 14.

Reservation 17 (M)

18. Läkemedelsförmåner för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 22 och

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 18 (KD)

19. Försöksverksamhet med en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 19 (KD)

20. Miljö och läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1358 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 3 och

2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 5, 6 och 8.

Reservation 20 (L)

21. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.