Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2021

Beslut

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)

Mer pengar till vård och omsorg av äldre människor

Nu under coronapandemin
har många äldre människor i Sverige
blivit sjuka av covid-19.
Många äldre har också dött.

Undersökningar har visat
att det beror på att vissa saker
fungerat dåligt inom äldreomsorgen
och att coronasmittan därför spridits snabbt där.

Riksdagen har därför bestämt
att mer pengar från staten ska gå till
att förbättra sakerna som
fungerar dåligt inom äldreomsorgen.

Totalt 4,3 miljarder kronor ska användas till det.

En del av pengarna ska användas
till att personalen på till exempel
äldreboenden ska kunna
få bättre villkor så att
fler orkar och vill arbeta kvar.

Det ska också bli fler läkare och sjuksköterskor
som jobbar med äldre människor.

Pengarna ska också gå till
att bygga bostäder som
är bättre anpassade åt äldre människor.

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder 2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:

  • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
  • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
  • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Beslutet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om ändringar i statens budget för 2021 med stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset. Förslagen handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Fyra anslag inom utgiftsområdena 9, 15 och 16 höjs med drygt 4,3 miljarder kronor. Två beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdena 9 och 16 höjs.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-06
Trycklov: 2021-04-06
Betänkande 2020/21:FiU46

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)

Finansutskottet föreslår ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget föreslås öka med cirka 4,3 miljarder 2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:

  • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
  • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
  • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07
4

Beslut

Beslut: 2021-04-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 1,
b) godkänner ändrade beställningsbemyndiganden enligt utskottets förslag i bilaga 2.