Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Finansutskottets bet 2019/20:FiU49

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 18 februari 2020

Utskottets förslag

Ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden (FiU49)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Utskottet anser att ett omgående tillskott till välfärden är nödvändigt eftersom kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar.

Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget, en skattelättnad för personer som står långt från arbetsmarknaden, inte ska genomföras. Detta innebär att beräkningen av inkomsterna i statens budget ändras. Tre andra områden får minskade anslag. Bland annat minskar statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter och införandet av så kallad utvecklingstid avbryts.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-11
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-13
bet 2019/20:FiU49

Alla beredningar i utskottet

2020-02-11, 2020-02-06

Ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden (FiU49)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Utskottet anser att ett omgående tillskott till välfärden är nödvändigt eftersom kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar.

Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget, en skattelättnad för personer som står långt från arbetsmarknaden, inte ska genomföras. Detta innebär att beräkningen av inkomsterna i statens budget ändras. Tre andra områden får minskade anslag. Bland annat minskar statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter och införandet av så kallad utvecklingstid avbryts.

Förslagspunkter

1. Ändringar i statens budget för 2020

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslag enligt utskottets förslag i bilaga 1,
b) godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 enligt utskottets förslag i bilaga 2.


3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i statens budget för 2020

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslag enligt utskottets förslag i bilaga 1,
b) godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 enligt utskottets förslag i bilaga 2.