Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU49

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden (FiU49)

Mer pengar till kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner
ska få mer pengar från statens budget.
Pengarna ska användas till bland annat vård och skola.
Det har riksdagen beslutat.

För att pengarna i budgeten ändå ska räcka
får andra områden mindre pengar.
Regeringen ville att det skulle bli billigare
att anställa personer
som har svårt att få jobb.
Men med den nya budgeten
kommer pengarna inte att räcka till det.

Vad är statens budget?

Statens budget är en plan
för vad Sveriges pengar
ska användas till nästa år.

Det är regeringen som föreslår vad
pengarna i statens budget ska gå till.
Sedan fattar riksdagen beslut
om regeringens förslag är bra
eller om det måste ändras.

Riksdagen sa ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Riksdagen anser att ett omgående tillskott till välfärden är nödvändigt eftersom kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar.

Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget, en skattelättnad för personer som står långt från arbetsmarknaden, inte ska genomföras. Detta innebär att beräkningen av inkomsterna i statens budget ändras. Tre andra områden får minskade anslag. Bland annat minskar statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter och införandet av så kallad utvecklingstid avbryts.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-02-11

Ändringar i statens budget för 2020 och 2,5 miljarder mer till välfärden (FiU49)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i statens budget som innebär att 2,5 miljarder kronor mer går till kommuner och regioner. Utskottet anser att ett omgående tillskott till välfärden är nödvändigt eftersom kommunerna och regionerna står inför mycket stora utmaningar.

Ändringarna innebär att det så kallade ingångsavdraget, en skattelättnad för personer som står långt från arbetsmarknaden, inte ska genomföras. Detta innebär att beräkningen av inkomsterna i statens budget ändras. Tre andra områden får minskade anslag. Bland annat minskar statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter och införandet av så kallad utvecklingstid avbryts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.