Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner om äldrefrågor. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete och utredningar kring de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldres hälso- och sjukvård och nutrition och måltider.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-02-14, 2019-03-07

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 motioner om äldrefrågor. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete och utredningar kring de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldres hälso- och sjukvård och nutrition och måltider.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.