Dokument & lagar (7 073 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:29 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Konsumentverket Konsumentverket informerar om rapport 2021:1 Konsument på kredit 3. Justering av protokoll

2021-05-06 09:30:00

Yttrande 2020/21:CU5y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU5y Ungdomspolitisk skrivelse Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 13 april 2021 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att senast den 18 maj 2021 yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen

2021-05-06

Yttrande 2020/21:CU5y (pdf, 93 kB)

Yttrande 2020/21:CU4y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet gav den 23 mars 2021 övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella

2021-05-06

Yttrande 2020/21:CU4y (pdf, 92 kB)

Utskottsmöte 2020/21:28 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 CU4y Justering Skr. 2020/21:75 Föredragande:

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:27 Torsdag 2021-04-29 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-04-29 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catarina Espmark m.fl. Överlåtelse av fordringar, COM 2018 96

2021-04-29 09:30:00

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 8 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 10 0 0 52 C 0 5

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 13 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 6 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 11 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 12 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 SD, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

Omröstning: betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 1 Hushållningen med mark- och vattenområden Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU13 Planering och byggande

Omröstning: betänkande 2020/21:CU13 Planering och byggande, förslagspunkt 8 Planering och byggande Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU13 Planering och byggande

Omröstning: betänkande 2020/21:CU13 Planering och byggande, förslagspunkt 3 Planering och byggande Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU13 Planering och byggande

Omröstning: betänkande 2020/21:CU13 Planering och byggande, förslagspunkt 7 Planering och byggande Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU13 Planering och byggande

Omröstning: betänkande 2020/21:CU13 Planering och byggande, förslagspunkt 26 Planering och byggande Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 59 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:CU13 Planering och byggande

Omröstning: betänkande 2020/21:CU13 Planering och byggande, förslagspunkt 2 Planering och byggande Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 1 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 1 0 4 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19

2021-04-29

Riksdagsskrivelse 2020/21:268

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:268 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-04-29

Riksdagsskrivelse 2020/21:268 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:268 (pdf, 50 kB)

Omröstning 2020/21:CU12 Konsumenträtt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 31 Konsumenträtt Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0

2021-04-28

Omröstning 2020/21:CU12 Konsumenträtt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 5 Konsumenträtt Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0

2021-04-28

Omröstning 2020/21:CU12 Konsumenträtt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 25 Konsumenträtt Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16

2021-04-28