Dokument & lagar (12 404 träffar)

Interpellation 2020/21:739 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2020/21:739 Mackar på landsbygden av Helena Lindahl C till Statsrådet Mikael Damberg S Upp till 500 mindre och privatägda mackar över hela landet riskerar att få läggas ned till följd av nya statliga regler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBSenast i mitten på nästa år ska rörledningar

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:739 av Helena Lindahl (C) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:738 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:738 Lagen om köp av sexuell handling av barn av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag kan en förövare utnyttja ett barn under 15 år för köp av sexuella handlingar och enbart få böter. Att detta är möjligt beror på att dagens lagstiftning inte utgår

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:738 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:737 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2020/21:737 Bensinmackarnas överlevnad i landet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Mikael Damberg S Det finns ett stort renoveringsbehov med anledning av ett nytt lagkrav vid landets bensinmackar. Det handlar om att de cisterner som finns i marken vid mackarnas pumpar behöver inplastning

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:737 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:736 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2020/21:736 Bodelning på lika villkor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En effektivare och snabbare bodelning behövs med tanke på att en bodelning kan bli en väldigt utdragen process ibland flera år. Som det är i dag förekommer det att bodelningar

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:736 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:735 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2020/21:735 Driftssäkerheten i kraftsystemet av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Det är grundläggande att säkerställa att tillräcklig produktionskapacitet finns och att beredskap finns på plats i händelse av extrem situation. Under lång tid har det svenska kraftsystemet präglats

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:735 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:734 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2020/21:734 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar av Erik Ottoson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en skriftlig fråga till minister Tomas Eneroth frågade jag vilka åtgärder han är villig att vidta för att öka trafiksäkerheten för jakthundar i Sverige. Ministerns svar var i alla delar

Inlämnad: 2021-05-17 Svarsdatum: 2021-05-31 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:734 av Erik Ottoson (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:733 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:733 Vindkraftens påverkan på djurlivet av Alexandra Anstrell M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Det finns få studier som specifikt mäter hur djur reagerar när vindkraftverk byggs. Men precis som med all annan form av mänsklig påverkan riskerar vindkraftverk att orsaka skador på naturen,

Inlämnad: 2021-05-17 Besvarare: Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:733 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:732 av David Lång (SD)

Interpellation 2020/21:732 Tullverkets uppdrag av David Lång SD till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har sedan omkring mitten av förra seklet gått från att ha varit ett relativt tryggt harmoniskt land till en situation där brottsstatistiken gör gällande att utvecklingen går i helt fel riktning. Sveriges sammanhållning

Inlämnad: 2021-05-14 Svarsdatum: 2021-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:732 av David Lång (SD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:731 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:731 Statligt stöd till klimatskadlig verksamhet av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anders Ygeman S Klimatfrågan är inte enbart en nationell fråga utan även en internationell fråga. Vi måste ha en miljö- och klimatpolitik som tydligt pekar på att det vi gör utanför Sveriges gränser också påverkar

Inlämnad: 2021-05-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:731 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)

Interpellation 2020/21:730 Israels ockupation av Palestina av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Israels våld mot palestinier i östra Jerusalem som lett till att hundratals skadats och många dödats har aktualiserat frågan om Israels ockupation av Palestina. Vänsterpartiet, som länge drivit frågan, anser

Inlämnad: 2021-05-12 Svarsdatum: 2021-06-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:730 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:729 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:729 Lagstiftningen om könsdysfori av Mikael Oscarsson KD till Socialminister Lena Hallengren S I september 2019 begärde jag en interpellationsdebatt med socialministern angående att regeringen i en lagrådsremiss har föreslagit att barn så små som 12 år ska kunna ändra juridiskt kön och att barn

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-06-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:729 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 142 kB)

Interpellation 2020/21:728 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:728 Sälpopulationen av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Antalet gråsälar i Östersjön beräknas i dag uppgå till 50 00067 000 individer. Till det kan läggas en estimerad population om 20 000 vikaresälar. Båda arterna är klassade som livskraftiga i Artdatabanken och växer enligt

Inlämnad: 2021-05-11 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:728 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2020/21:727 av Mats Green (M)

Interpellation 2020/21:727 Information från utrikesministern och UD med anledning av svenskars död i Dominikanska republiken av Mats Green M till Utrikesminister Ann Linde S I utrikesminister Ann Lindes skriftliga UD2021/05875 såväl som muntliga svar i interpellationsdebatten om makarna Silvas död interpellation 2020/21:663

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-06-04 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:727 av Mats Green (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:726 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:726 Medel till underhåll av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I direktivet till framtagandet av inriktningsunderlaget ingick att beskriva effekterna av såväl utökad som minskad ram med 20 procent med utgångspunkt i nuvarande förvaltningsanslag 20182029 års planTrafikverket

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-25 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:726 av Lars Beckman (M) (pdf, 99 kB)

Interpellation 2020/21:725 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:725 Vård till de som utsatts för sexuella övergrepp som barn av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet också för den som utsatts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp. År 2020 ökade anmälda sexualbrott

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-06-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:725 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 110 kB)

Interpellation 2020/21:724 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2020/21:724 Anslaget till radonbidrag av Larry Söder KD till Statsrådet Märta Stenevi MP I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat införa bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-25 Besvarare: Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Interpellation 2020/21:724 av Larry Söder (KD) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2020/21:723 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2020/21:723 Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä av Larry Söder KD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Sverige är ledande inom träbyggnation i Europa. Som ett utpräglat skogsland kan vi förstås också bli en än starkare exportör inom området. Det är positivt att fördelarna med trä

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-31 Besvarare: Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:723 av Larry Söder (KD) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:722 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:722 Objektiv undervisning i skolan av Tobias Andersson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Redan 2014 berörde Skolvärden i en artikel med namnet Lärare röstar annorlunda den 15 augusti 2014 hur lärarkåren var avsevärt mer vänstervriden än väljarkåren i allmänhet. Detta utifrån siffror från

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-31 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:722 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:721 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:721 Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2020 ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 Brå, 2021Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:721 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 110 kB)

Interpellation 2020/21:720 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2020/21:720 Besöksnäringens förutsättningar av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Besöksnäringen är den näring som drabbats allra hårdast av pandemin. Minimal utrikesturism i kombination med förändrade rörelsemönster och kraftigt inskränkande restriktioner och rekommendationer har

Inlämnad: 2021-05-11 Svarsdatum: 2021-05-31 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:720 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 87 kB)