Azerbajdzjans deltagande i Europarådets parlamentariska församling i fokus på vintersession

Publicerad:

Den 22–26 januari hölls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) vintersession. Från den svenska delegationen deltog åtta ledamöter. Vid sessionen hölls bland annat en brådskande debatt om situationen för barn i Ukraina. 

Kritik mot att Azerbajdzjan inte efterlever Europarådets principer   

I samband med sessionens öppnande behandlades frågan om medlemmarnas ackreditering till PACE, något som görs årligen. Den azeriska delegationens ackreditering ifrågasattes på basis av Azerbajdzjans efterlevnad av sina skyldigheter mot Europarådet. Bland annat lyftes frågor om landets förmåga att genomföra fria och rättvisa val, respekten för rättsstatens principer och situationen i Nagorno-Karabach. 

Församlingen godkände inte Azerbajdzjans ackreditering för 2024. Azerbajdzjan är fortfarande medlem av församlingen men har fått mycket begränsad möjlighet att delta i verksamheten. 

Utvecklingen i Mellanöstern – en av flera frågor på agendan 

Under tisdagen hölls en debatt om den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Svenska delegationens ordförande Markus Wiechel (SD) deltog i debatten.  Andra frågor på agendan var en rapport om en demokratisk framtid för Belarus. Från delegationen deltog Beatrice Timgren (SD) och Gustaf Göthberg (M) i debatten. 

Därtill hölls en debatt om en rapport om att säkra mediefrihet och journalisters säkerhet, i vilken Kristoffer Lindberg (S) deltog. En annan fråga var OECD:s roll i globalisering i tider av kris. I debatten deltog Markus Wiechel (SD) och Beatrice Timgren (SD). Timgren debatterade också en rapport om anklagelser om systematisk tortyr i Europa och en rapport om misshandel och utnyttjande av barn på institutioner i Europa

Ny kommissionär för mänskliga rättigheter 

Vid sessionen valdes irländaren Michael O’Flaherty till Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, en post som innehas i sex år. Vidare valdes Theodoros Rousopoulos, Grekland, till ny president för PACE. Presidentposten innehas under ett år med möjlighet till ett års förlängning. Församlingen valde även domare till Europadomstolen för Bulgarien, Litauen och Luxemburg. 

Till sessionen hade flera gästtalare bjudits in, bland annat Cyperns president Nikos Christodoulides och Montenegros president Jakov Milatović. Lichtensteins utrikesminister, Dominique Hasler, presenterade arbetet inom ramen för Lichtensteins ordförandeskap för Europarådets ministerkommitté.

Ledamöter

Ledamöter som deltog vid vintersessionen:

Alla ledamöter i delegationen:

Ledamöter i Europarådets svenska delegation

Bakgrund

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

Mer information

Kontaktperson för media

Eva Östlund, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 070-609 67 39, e-post: eva.ostlund@riksdagen.se