Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Senaste nytt

 • Utskott säger ja till utvidgat utreseförbud för barn

  Förslag till beslutRegeringen har föreslagit ett mer omfattande utreseförbud för barn och unga. Socialutskottet ställer sig bakom förslaget som innebär att utreseförbud ska kunna utfärdas om det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa eller utveckling skadas under en utlandsvistelse.

 • Konsumentskyddet på spelområdet stärks

  BeslutNya regler ska stärka konsumentskyddet i samband med spel om pengar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som handlar om att begränsa de problem som spel om pengar orsakar såsom skuldsättning och missbruk.

 • EU-nämnden sammanträder med regeringen

  EuFredagen den 26 april sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

 • Näringsutskottets öppna sammanträde om en forsknings- och innovationspolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv

  Öppet sammanträdeDen 25 april håller näringsutskottet ett öppet sammanträde om en forsknings- och innovationspolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 • Riksdagens nya Natodelegation har börjat sitt arbete

  InternationelltDen 22 april höll Natodelegationen sitt konstituerande möte där Hans Wallmark (M) valdes till ordförande och Peter Hultqvist (S) till vice ordförande.

 • KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 25 och 26 april

  UtfrågningKonstitutionsutskottet, KU, håller den 25–26 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och statsminister Ulf Kristersson (M) frågas ut den här veckan.

 • Forskningsdag med fokus på artificiell intelligens och dess möjligheter och begränsningar

  SeminariumDen 18 april anordnades riksdagens forskningsdag för fjärde året i rad. Talman Andreas Norlén stod värd för dagen som handlade om hur riksdagen kan möta utvecklingen inom artificiell intelligens (AI).

 • Stor majoritet röstade för Kosovos medlemskap i Europarådet vid Europarådets parlamentariska församlings vårsession

  EuDen 15–19 april hölls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) vårsession i Strasbourg. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltog.

 • Finlands president besöker riksdagen

  PressTalman Andreas Norlén tar den 23 april emot Finlands president Alexander Stubb i samband med presidentens statsbesök i Sverige. Förutom talmannen träffar presidenten även partiernas gruppledare.

 • Arbetsmarknadsutskottet efterlyser mer kunskap om dödsolyckor i arbetslivet

  Förslag till beslutOrsakerna till det ökande antalet dödsolyckor i arbetslivet bör kartläggas, speciellt när det gäller de mest utsatta branscherna. Det menar arbetsmarknadsutskottet och föreslår på eget initiativ att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

 • Det ska bli enklare att ändra kön

  BeslutRiksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Beslutet föregicks av en omröstning om huruvida ärendet skulle återförvisas till socialutskottet, det vill säga skickas tillbaka till utskottet för ytterligare beredning.

 • EU-nämnden sammanträder med regeringen

  Öppet sammanträdeFredagen den 22 april sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikesfrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M).

 • Besök riksdagen under Kulturnatt Stockholm

  EvenemangLördagen den 20 april klockan 18–24 deltar riksdagen i Kulturnatt Stockholm. Du kan bland annat lära dig mer om riksdagens arbete genom att gå på en guidad tur. Välkommen.

 • Särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza

  DebattFredagen den 19 april klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Seminarium om artificiell intelligens på riksdagens forskningsdag

  SeminariumDen 18 april anordnar riksdagen ett seminarium om artificiell intelligens och dess möjligheter och begränsningar. Seminariet är en del av riksdagens forskningsdag.

 • Förste vice talmannen besökte Södermanland

  TalmannenFörste vice talman Kenneth G Forslund besökte Eskilstuna och Strängnäs den 15 april. Besöket genomfördes i samarbete med Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. Programmet hade fokus på utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige.

 • Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

  DebattMåndagen den 15 april överlämnade finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnades även en vårändringsbudget för 2024. Därefter hölls en debatt där bland andra partiernas ekonomisk-politiska talespersoner deltog.

 • KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 15 april

  UtfrågningKonstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Den 15 april hölls utfrågningar med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

 • Kosovos ansökan om medlemskap i Europarådet och situationen för oppositionella i Ryssland på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession

  InternationelltDen 15–19 april hålls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) vårsession. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltar och församlingens ledamöter kommer debattera och rösta om ett antal förslag till gemensamma uttalanden, resolutioner.

 • Nordisk säkerhet och beredskap diskuterades på Nordiska rådets årliga temasession

  InternationelltSäkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten. Det var huvudtemat när Nordiska rådet den 7–9 april höll sin årliga temasession i Tórshavn på Färöarna. Politiker från hela Norden samlades för att bland annat diskutera hur de nordiska länderna konkret kan stärka samarbetet inom försvar och säkerhet i Nordatlanten och Arktis.

Visa alla senaste nytt
KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.
Foto: Melker Dahlstrand

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågas ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Kvällsljus på Riksdagshusets exteriör. Mitten av byggnaden är upplyst med en lila färg.
Foto: Melker Dahlstrand

Kulturnatten 2024

Lördagen den 20 april klockan 18–24 deltog riksdagen i Kulturnatt Stockholm. Förutom guidade visningar fanns möjlighet att utforska riksdagens historia och prova VR-glasögon och titta runt i kammaren virtuellt. 

Kulturnatten 2024

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. 

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet 2024

I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då väljer medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren.

Val till Europaparlamentet 2024

Ilustration av regeringsformen, människor och de tre kronorna
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Regeringsformen 50 år

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Den handlar om hur landet ska styras och utgör skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. I år fyller 1974 års regeringsform femtio år. 

Regeringsformen 50 år

Illustration av en presskonferens
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera