Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Val till Europaparlamentet 2024

– riksdagens samlade information om EU-valet 2024

I början av juni var det val till Europaparlamentet. I Sverige hölls valet den 9 juni. Då valde medborgarna vilka 21 ledamöter som ska representera dem de kommande fem åren.

Europakarta där EU-länderna markerats med flaggor.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Valresultat i EU-valet

Ungefär en vecka efter valdagen fastställde Valmyndigheten det slutliga svenska valresultatet.

Europaparlamentet har information om valresultaten i hela EU.

Läs mer om vad som händer efter EU-valet:

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. Parlamentet består av 705 folkvalda ledamöter fram till valet 2024, därefter 720 ledamöter. EU-parlamentarikernas huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Europaparlamentet

Viktiga datum efter EU-valet

9 juni

EU-val i Sverige

När röstningen i EU-valet avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Sedan utför länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Både det preliminära och det slutliga resultatet visas på www.val.se

10 juni

Slutlig rösträkning påbörjas

Länsstyrelserna påbörjar den slutliga rösträkningen.

Cirka en vecka efter valdagen

Valresultatet fastställs

Valmyndigheten fastställer valresultatet och ledamöter och ersättare utses. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och val.se.

Under juni och juli

Ledamöter bildar partigrupper

Från den 10 juni kan arbetet med att bilda politiska grupper i Europaparlamentet börja. Gruppernas sammansättning i Europaparlamentet ska vara klar tills den nya mandatperioden börjar. 

16 juli

Den nya mandatperioden börjar

Det nyvalda Europaparlamentets mandatperiod börjar den 16 juli med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike. Vid sammanträdet väljs parlamentets talman.

Juli–oktober

Europaparlamentet väljer kommissionens ordförande

När stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet har föreslagit vem som ska bli EU-kommissionens ordförande röstar Europaparlamentet om den personen.

Utfrågningar i utskotten

De personer som föreslagits att bli EU-kommissionärer frågas ut av Europaparlamentets utskott.

November

Europaparlamentet godkänner EU-kommissionen

Europaparlamentet röstar om de kan godkänna hela den nya EU-kommissionen.

1 december

Ny EU-kommission på plats

Den 1 december ska den nya EU-kommissionen börja arbeta om allt går som planerat.

Illustration av person med dator.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Lär dig mer om EU-valet

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet. Här kan du läsa mer om hur ett EU-val går till och hur man kan överklaga ett val.

På Valmyndighetens webbplats finns mer information om valet, samt vanliga frågor och svar.
Valmyndighetens webbplats

På Europaparlamentets webbplats finns information om valet på alla officiella EU-språk.
Europaparlamentets webbplats

En bunt papper med EU-flaggan på - illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Studiematerial om EU

På riksdagens webbplats hittar du trycksaker, lärarhandledningar och annat studiematerial om EU. 

Studiematerial om EU

EU-nämnden. Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens arbete med EU-frågor

Vardagsarbetet i riksdagen präglas till stor del av EU. EU-dokument behandlas och debatteras i utskott och kammare, och regeringen måste stämma av sin EU-politik med riksdagens utskott och EU-nämnd. Riksdagen och de andra EU-ländernas parlament prövar om beslut om nya lagar på ett visst område bör tas på EU-nivå eller i varje enskilt land.

Riksdagens uppgifter: Arbetar med EU-frågor

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad