Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Val till Europaparlamentet 2024

– riksdagens samlade information om EU-valet 2024

I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då väljer medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren.

Illustration av personer som står i kö till ett bord där det sitter en röstmottagare.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet – så går det till

Genom att rösta i valet till Europaparlametet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

Val till EU

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. Parlamentet består av 705 folkvalda ledamöter fram till valet 2024, därefter 720 ledamöter. EU-parlamentarikernas huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Europaparlamentet

Så fungerar valet till Europaparlamentet

Den här filmen berättar om hur valet till Europaparlamentet går till och om EU:s arbete med budget, lagar och beslut.

Illustration av person med dator.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Quiz: Vad vet du om EU-valet

Testa dig själv i ett klurigt quiz om valet till Europaparlamentet. 

Quiz: Vad vet du om EU-valet?

Europaparlamentet informerar om valet

Europaparlamentet har information om EU-valet på svenska och alla officiella EU-språk. Här presenteras valresultatet i hela EU.

Europaparlamentets webbplats

Frågor om valet

På Valmyndighetens webbplats finns mer information om hur du röstar i EU-valet och vilka partier som deltar. Där finns också möjlighet att ställa frågor om valet.

Valmyndighetens webbplats 

Viktiga datum för EU-valet

25 april

Brevrösta utomlands

Från den 25 april kan du göra i ordning en brevröst och skicka från utlandet. 

10 maj

Röstlängden fastställs

Röstlängden bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register. 

16 maj

Rösta utomlands

Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja. Röstmottagningen kan starta vid olika tidpunkter och pågå under olika lång tid. Det är också första dagen som en budröst får göras i ordning.

22 maj

Förtidsröstningen startar i Sverige

Nu kan du börja förtidsrösta i någon av lokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkort och id-handling! Även budröster kan börja lämnas i röstningslokalerna.

Partiledardebatt i riksdagen

Partiledardebatt i riksdagen med anledning av valet till Europaparlamentet.

9 juni

9 juni – valdagen

EU-val i Sverige. Vallokalerna har öppet 8–21. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Både det preliminära och det slutliga resultatet kommer att visas på val.se.

Alla EU-länder håller inte val samma dag, men valet genomförs någon av dagarna 6–9 juni.

Cirka en vecka efter valdagen

Valresultatet fastställs

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och val.se.

Under juni och juli

Partigrupperna klara

De politiska gruppernas sammansättning i Europaparlamentet blir klar under den här perioden.

16 juli

Den nya mandatperioden börjar

Det nyvalda Europaparlamentets mandatperiod börjar den 16 juli med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike.

En bunt papper med EU-flaggan på - illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Studiematerial om EU

På riksdagens webbplats hittar du trycksaker, lärarhandledningar och annat studiematerial om EU. 

Studiematerial om EU

EU-nämnden. Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens arbete med EU-frågor

Vardagsarbetet i riksdagen präglas till stor del av EU. EU-dokument behandlas och debatteras i utskott och kammare, och regeringen måste stämma av sin EU-politik med riksdagens utskott och EU-nämnd. Riksdagen och de andra EU-ländernas parlament prövar om beslut om nya lagar på ett visst område bör tas på EU-nivå eller i varje enskilt land.

Riksdagens uppgifter: Arbetar med EU-frågor

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad