KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Konstitutionsutskottet, KU, höll öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M). Utfrågningarna, samt presentationen av granskningarnas resultat går att se i efterhand via webb-tv.

Statsminister Ulf Kristersson (M) sitter vid podiet i Andrakammarsalen. Till vänster om honom sitter Per Hall, rättschef i statsrådsberedningen. Mitt emot, med ryggen mot kameran sitter KU:s ordförande Ida Karkiainen (S)
Foto: Melker Dahlstrand

Konstitutionsutskottet, KU, har i uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Här håller KU en utfrågning med statsminister Ulf Kristersson (M) den 26 april 2024.

Utfrågningar torsdag 4 april

Klockan 9.30: Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet

Granskningsärende 16:
Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet

Utfrågning tisdag 9 april

Klockan 12: Utrikesminister Tobias Billström (M)

Granskningsärende 14:
Utrikesministerns användning av begreppet proportionalitet

Utfrågningar torsdag 11 april

Klockan 10: Utbildningsminister Mats Persson (L)

Granskningsärende 7: 
Regeringens förordnande av ledamöter i styrelser vid universitet och högskolor

Klockan 11: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Granskningsärende 6: 
Beredningen av förslag om elstöd till företag

Utfrågningar måndag 15 april

Klockan 13: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Granskningsärende 10: 
Klimat- och miljöministerns uttalande och agerande i fråga om behovet av ny kärnkraft

Granskningsärende 19: 
Skrivningar om utsläppsberäkningar i regeringens budget

Granskningsärende 20: 
Klimat- och miljöministerns hantering av handlingar inkomna som sms

Granskningsärende 21:
Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör 

Klockan 16.00: Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Granskningsärende 28: 
Granskning av regeringens hantering av trafikstoppet på E22:an

Utfrågning torsdag 25 april

Klockan 10: Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Granskningsärende 3:
Regeringens handläggning av EU:s förordning (EU 2022/1854) om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna och uttalanden i samband därmed

Granskningsärende 13:
Finansministerns uttalande om budgetreglerna för kommuner och regioner

Utfrågning fredag 26 april

Klockan 9: Statsminister Ulf Kristersson (M)

Granskningsärende 16:
Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet

Åtta ledamöter i konstitutionsutskottet står framför ett bord i riksdagens presscenter.
Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Resultatet av KU:s granskning presenterades på en pressträff torsdagen den 30 maj. Presskonferensen kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens kontrollmakt

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. KU:s granskning är en del i kontrollmakten.

Kontrollerar regeringen

KU:s uppdrag - att granska regeringen

Lyssna på när KU:s ordförande och vice ordförande berättar om hur det går till vid en utfrågning av statsministern, se exempel på kända KU-förhör och följ med ner i riksdagens källare där arkivet med mycket av KU:s dokument förvaras. 

Så fungerar kontrollmakten

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten ska bidra till att regeringen följer lagarna, arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten. Här får du på två minuter lära dig mer om en av riksdagens fem uppgifter.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad