Ja till avtal om försvarssamarbete med USA

Publicerad:

Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

Beslutet om att godkänna DCA-avtalet kräver kvalificerad majoritet i riksdagen. Det betyder att minst tre fjärdedelar av de röstande, och samtidigt mer än hälften av riksdagens ledamöter, måste rösta för ett godkännande för att det ska börja gälla. Detta enligt 10 kap. 8 § och 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen eftersom beslutet avser överlåtelse av myndighetsutövning till en annan stat.

Så röstade partierna i ärendet

Ärendet beslutades genom flera omröstningar.

Omröstning om avslag på propositionen i den del den avser avtalet om försvarssamarbete och 4 § lagen om operativt militärt stöd 

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Omröstning om avslag på propositionen i den del den avser avtalet om försvarssamarbete och 4 § lagen om operativt militärt stöd (pdf, 263 kB)

Omröstning om godkännande av avtalet om försvarssamarbete och antagande av förslaget till lag om ändring av lagen om operativt militärt stöd i den del det avser 4 § 

Som motförslag i denna omröstning tog kammaren ställning till ett yrkande om att delar av ärendet skulle hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av begäran om att delar av ärendet ska vila i tolv månader. Enligt reglerna om vilandeförklaring får riksdagen ändå godkänna avtalet och anta lagförslaget direkt om minst fem sjättedelar av de röstande enas om detta.

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Omröstning om godkännande av avtalet om försvarssamarbete och antagande av förslaget till lag om ändring av lagen om operativt militärt stöd i den del det avser 4 § (pdf, 269 kB)

Omröstning om antagande av lagförslagen i övrigt under punkt 1 

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Omröstning om antagande av lagförslagen i övrigt under punkt 1 (pdf, 267 kB)

Omröstning om avslag på propositionen i den del den avser 5 § skyddslagen 

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Avslag på propositionen i den del den avser 5 § skyddslagen (pdf, 276 kB)

Omröstning om antagande av förslaget till lag om ändring i skyddslagen i den del det avser 5 § 

Som motförslag i denna omröstning tog kammaren ställning till ett yrkande om att delar av ärendet skulle hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av begäran om att delar av ärendet ska vila i tolv månader. Enligt reglerna om vilandeförklaring får riksdagen ändå godkänna avtalet och anta lagförslaget direkt om minst fem sjättedelar av de röstande enas om detta.

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Omröstning om antagande av förslaget till lag om ändring i skyddslagen i den del det avser 5 § (pdf, 263 kB)

Omröstning om antagande av lagförslagen i övrigt under punkt 2

Socialdemokraterna

Ja – 93 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 13 röster

Sverigedemokraterna

Ja – 63 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 9 röster

Moderaterna

Ja – 60 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 8 röster

Vänsterpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 20 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 4 röster

Centerpartiet

Ja – 21 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Kristdemokraterna

Ja – 16 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Miljöpartiet

Ja – 0 röster, Nej – 15 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Liberalerna

Ja – 13 röster, Nej – 0 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 3 röster

Ledamöter utan partibeteckning

Ja – 0 röster, Nej – 2 röster, Avstår – 0 röster, Frånvarande – 0 röster

Voteringsresultat – Omröstning om antagande av lagförslagen i övrigt under punkt 2 (pdf, 267 kB)

Omröstning om förslagspunkt 3–6

För voteringsresultat för förslagspunkt 3–6, se ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1):

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Mer information