Parlamentariskt Natotoppmöte

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 8-9 juli äger ett parlamentariskt toppmöte rum i Washington, USA. Från riksdagen deltar Karin Enström (M), ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling.

Natos toppmöte hålls i Washington D.C. den 9-11 juli 2024. Dagen före arrangerar den amerikanska kongressens talmanspresidium tillsammans med den amerikanska delegationen till Natos parlamentariska församling ett parlamentariskt toppmöte. Talmännen inom Natos medlemskrets och ordförandena för de nationella parlamentariska Nato-delegationerna deltar. Karin Enström kommer under mötet att hålla ett anförande å talman Andreas Norléns vägnar. Natos generalsekreterare deltar i mottagningen som inleder mötet på måndagskvällen.

Bakgrund

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer som sedan Sveriges inträde i mars 2024 är 32 till antalet. Församlingen möts vid två årliga möten, så kallade sessioner. Verksamheten äger då rum dels i plenum, dels i fem fackutskott.

För mer information