Rysslands aggressionskrig mot Ukraina på agendan för Europarådets parlamentariska församlings sommarsession

Publicerad:

Den 24–28 juni hålls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) sommarsession. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltar i församlingen där bland annat utmaningarna för demokratin i Georgien samt Rysslands aggressionskrig mot Ukraina kommer att diskuteras.

På agendan står en brådskande debatt om utmaningarna för demokratin i Georgien. Vidare kommer församlingen att diskutera Armeniens uppfyllande av skyldigheter och åtaganden som medlem i Europarådet, där riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) är en av två rapportörer.

Rysslands aggressionskrig mot Ukraina

Församlingen avser också att diskutera vilken roll sanktionerna mot Ryssland spelar och hur nedmonteringen av den ukrainska kulturella identiteten används som en bricka i Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. 

Andra planerade debatter inkluderar skydd för kvinnliga människorättsförsvarare i Europa, vikten av att upprätthålla mänskliga rättigheter i asylprocesser samt att verka för försoning efter tidigare konflikter. Vidare ska även stöd till tvångsförflyttade personer debatteras samt vikten av ett stärkt ungdomsperspektiv i Europarådets parlamentariska församling. 

Val av ny generalsekreterare för Europarådet

Vid sommarsessionen väljer församlingen ny generalsekreterare för Europarådet för de kommande fem åren. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, medverkar som gästtalare och Litauens utrikesminister, Gabrielius Landsbergis deltar i egenskap av nuvarande ordförande i Europarådet.

Församlingen kommer att anta sin slutliga dagordning under sessionens första dag.

Ledamöter

De svenska ledamöter som deltar vid sommarsessionen är:


Alla ledamöter i delegationen:

Ledamöter i Europarådets svenska delegation

Bakgrund

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

Mer information

Kontaktperson för media

Eva Östlund, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 070-609 67 39, e-post: eva.ostlund@riksdagen.se