Parlamentariska rollen i dagens säkerhetspolitiska situation på agendan vid OSSE:s sommarmöte

Publicerad:

Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina, de säkerhetspolitiska utmaningarna i OSSE-regionen och en särskild debatt om situationen i Mellanöstern var några av ämnena som diskuterades vid OSSE:s sommarmöte i Bukarest, Rumänien 29 maj–3 juli. 

Vid mötet genomfördes att antal bilaterala möten och val. Den svenska delegationens ordförande Björn Söder (SD) ledde ett möte mellan de nordisk-baltiska länderna och delegationer från Centralasien med syfte att stärka relationerna mellan delegationerna. Församlingen fattade beslut om att anta den budget för 2024/25 som kassören Johan Büser (S) hade lagt fram. Man konstaterade att de ekonomiska utmaningarna är fortsatt stora då Ryssland för andra året i rad inte betalar sin medlemsavgift.

Carina Ödebrink (S) valdes till rapportör i församlingens tredje kommitté vars ansvarsområde är demokrati och mänskliga rättigheter.

Vid sommarmötet var fler än 220 parlamentariker samlade för att debattera och anta politik kring de förslag som lagts inför mötet samt de teman som fanns på dagordningen. Vid mötets avslutning hölls anföranden av Rumäniens utrikesminister Luminiţa-Teodora Odobescu och det maltesiska ordförandeskapet i OSSE utrikesminister Ian Borg.  

Ledamöter

Den svenska delegationen som deltog på mötet:

Om OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli,telefon: 0730-96 64 67, e-post: fredrik.svensson@riksdagen.se