JPSG-Europol bjuder in till forum för grundläggande rättigheter

Publicerad:

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG-Europol) har nyligen antagit övergripande bestämmelser för ett forum för grundläggande rättigheter som ska bistå JPSG med oberoende rådgivning. Riksdagens delegation till JPSG har varit delaktig i det arbetet. Nu har JPSG publicerat en inbjudan där man kan anmäla intresse att ingå i forumet. 

Inbjudan vänder sig till individer och relevanta myndigheter och organ på EU-nivå och nationell nivå samt internationella och mellanstatliga organisationer, akademin och civilsamhällesorganisationer. För att bli aktuell för medlemskap i forumet krävs antingen dokumenterade kvalifikationer, expertkunskaper eller yrkeserfarenhet inom området grundläggande rättigheter och brottsbekämpning. Intresseanmälningar kan lämnas fram till den 2 september.

Enligt den reviderade Europolförordning som trädde i kraft i juni 2022 ska JPSG inrätta ett rådgivande forum för grundläggande rättigheter. Forumet ska på begäran bistå JPSG med oberoende rådgivning i frågor som rör grundläggande rättigheter. Vid sitt möte i februari 2024 antog JPSG de ändringar av sin interna arbetsordning som krävs för att inrätta forumet.

Riksdagens JPSG-delegation har deltagit i arbetet med att utforma de övergripande bestämmelserna för forumet.

Mer information

JPSG-Europol är en parlamentarisk kontrollgrupp som övervakar Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning. Gruppen består av ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet och träffas två gånger per år. Vid mötena deltar riksdagens JPSG-delegation. Kontrollgruppen kan för sin övervakning av Europol ta del av olika dokument och höra ledande befattningshavare från bland annat Europol. Kontrollgruppen ska också rådfrågas om Europols fleråriga programplanering, vilket brukar ske i samband med JPSG:s höstmöten.