Magdalena Andersson(S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 247
Titel Finansminister.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:488 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Höjd skatt på fjärrvärme
Interpellationsdebatt 2016/17:487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Kemikalieskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:486 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Besked om kilometerskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD) 9 maj 2017 Uppräkning av skatt på bränslen

Friskvård för egenföretagare

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1433 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02284/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M) Friskvård för egenföretagare Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta andra åtgärder för att minska eller ta bort skillnaderna mellan de

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1433 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Kraftigt höjda skatter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1429 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02283/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1429 av Maria Malmer Stenergard (M) Kraftigt höjda skatter Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag överväger att göra en annan bedömning gällande genomförda och aviserade skattehöjningar. Inför budgetpropositionen

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1429 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Förändringar i villkoren för företagare

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1419 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 02259/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1419 av Boriana Åberg (M) Förändringar i villkoren för företagare Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de förändrade 3:12-reglerna inte ska öka utgifterna för småföretagare i sådan

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1419 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.