Magdalena Andersson(S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 247
Titel Finansminister.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kronofogdens handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03347/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1860 av Maria Malmer Stenergard (M) Kronofogdens handläggningstider Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en effektiv och rättssäker medelshantering

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Bolagsstyrelsers arvoden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1890 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/03405/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1890 av Lars Beckman (M) Bolagsstyrelsers arvoden Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hantera de negativa följderna av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 om beskattning

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1890 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Juridiskt kön

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1833 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03259/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1833 av Börje Vestlund (S) Juridiskt kön Börje Vestlund har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lösa frågan om de administrativa rutinerna kring juridiskt kön, och när sådana förslag kan förväntas

Svarsdatum: 2017-09-06 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1833 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.