Magdalena Andersson (S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 247
Titel Finansminister.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Skattemässig hantering av virtuella varor

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/0156 8 S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1161 av Jörgen Warborn M Skattemässig hantering av virtuella varor Jörgen Warborn har frågat mig om det ligger i direktivet om en översyn av mervärdesskattelagstiftningen att se över hur skattereglerna kring virtuella varor

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Tullen som samverkande och brottsbekämpande myndighet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1149 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:1149 av Cecilia Widegren M Tullen som samverkande och brottsbekämpande myndighet Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta redan i vårpropositionen för att ge Tullverket resurser till förebyggande arbete, samverkan med polisen och Kustbevakningen och

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1149 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Brexits effekter för Tullverket

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01515/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1138 av Cecilia Widegren M Brexits effekter för Tullverket Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta redan i vårpropositionen för att underlätta för Tullverket att kunna förbereda

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1138 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.