Landsbygd och regional utveckling

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Landsbygdsutveckling

Äganderätt

Infrastruktur

Närodlat strandskydd

Gårdsförsäljning

Lantmäteriet

Regional tillväxt

Fler företag och jobb i hela landet

Tillgång till kommersiell och offentlig service i hela landet

Förstärkt lokalt inflytande

Skapa lokala servicekontor

Föreningsliv och landsbygdsprogrammet

Besöksnäring

Regionfrågan

Livsmedelsproduktion - Matlandet Sverige 2.0

Djurskydd

Hästnäringen

Fiskenäringen

Vattenbruk

Småskaligt kustnära fiske

Internationellt hållbart fiske

Skogsnäring

Nyckelbiotoper

Skogskonto

Jakt och viltvård

Sammanfattning

I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-06 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (78)
Behandlas i betänkande (28)