En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

av Anders Åkesson m.fl. (C)
Sammanfattning

Ökad mobilitet med minskad klimatpåverkan

Ändra beskattningsnormen för att beskatta fossilt mer än förnybart

Flygskatt

Obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle

Regionala flygplatser

Internationellt klimatarbete för flyg och sjöfart

Klimatinriktad och konkurrenskraftig svensk sjöfart

Strategi för eldrift

Bilpooler

Höghastighetsjärnvägar i Sverige

Planering vid investering i infrastruktur

Rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller

Förbättrad framkomlighet för cyklister

Jämställdhet

Enskilda vägar

Regelsystem för vägföreningar

Tunga godstransporter

Ordning och reda på vägarna

Finansiering av transportinfrastruktur

Trafikverkets investeringsanslag

Pausa införandet av ERTMS

Rusta upp regionala och lokala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-06 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (35)