Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  1 januari 0001

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat