Onsdag den 15 november 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:31

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2017/18:31

Onsdagen den 15 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Patrick Reslow (-) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:64 av Niklas Wykman (M)
Prioriteringar inom penningpolitiken

4

2017/18:67 av Tomas Tobé (M)
Riktad satsning för polislöner

5

2017/18:68 av Tomas Tobé (M)
En gängbestämmelse

6

2017/18:71 av Tomas Tobé (M)
Nationellt tiggeriförbud

7

2017/18:119 av Beatrice Ask (M)
Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

8

2017/18:121

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.