Arbetstillstånd

Motion 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetstillstånd och möjligheten att arbeta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att nya personer kommer till Sverige, börjar arbeta och är med och bygger upp vårt land är något som är viktigt och som vi bör eftersträva. I denna tid då många på grund av situationen i sina hemländer tvingas lämna dem och söka sig till andra länder, däribland Sverige, ställer ökade krav på bland annat förbättrad integration där en fungerande arbetsmarknad är en nyckelfaktor. Oavsett om en person kommer till vårt land som arbetskraftsinvandrare eller som flykting på grund av asylskäl så bör integration och arbete stå i fokus.

Under de senaste åren har vi kunnat ta del av information om en rad fall där personer som befinner sig i vårt land, som under flera år befunnit sig här, utbildat sig och därefter fått arbete får besked om att de måste lämna landet. Detta efter bedömningar som för de allra flesta framstår som orimliga och otidsenliga. Det har rört sig om krav gällande hur tjänster har utlysts som i fallet Syed Latif som nekades arbetstillstånd och utvisades efter prövning i migrationsdomstolen då han fått jobbet via Linkedin och inte Arbetsförmedlingen.

Vi har även sett fall där personer under någon period fått några kronor lägre lön än ett visst avtal på grund av en arbetsgivares misstag, som när det blev klart korrigerades, får sitt arbetstillstånd indraget.

Listan skulle kunna göras lång på beklagliga och i mitt tycke orimliga orsaker till att arbetstillstånd dras in. Sverige behöver fler personer som arbetar oavsett om de är födda i Sverige eller någon annanstans i världen.

Myndigheterna hänvisar till gällande lagstiftning, vilken inte borde utgöra ett hinder. Då detta ändå sker är det viktigt att lagstiftningen snarast ändras och anpassas så att den som har ett arbete i vårt land också ges rätten att arbeta här och att det i de fall någon felaktighet sker inte får orimliga konsekvenser. Det första steget bör i dessa fall vara att misstag korrigeras.

Trots att dessa fakta varit väl kända under en längre tid har regeringen underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa dessa olyckliga, orimliga och faktiskt helt oacceptabla beslut.

 

 

Christian Holm Barenfeld (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetstillstånd och möjligheten att arbeta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU7
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.