Dokument & lagar (143 994 träffar)

Motion 2016/17:696 av Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2016/17:696 av Amir Adan (M) Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det kostnadsfritt att skriva in ytterligare ägare i en fastighet i efterhand samt tillkännager detta

2016-09-30

Motion 2016/17:696 av Amir Adan (M) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:696 av Amir Adan (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) Sprid ägandet i medierna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medieägandet måste fördelas på fler oberoende företag och personer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2016-09-30

Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta alternativmedicin på samma villkor som skolmedicin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukvården

2016-09-30

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) Inrätta krav för kandidatur till Riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höjd åldersgräns samt tidigare yrkeserfarenhet ska vara krav för valbarhet till Riksdagen och att arvodet ska motsvara

2016-09-30

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) Prioritera den västerländska konstmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska satsas mer resurser på den västerländska konstmusiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den

2016-09-30

Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) Tillgängliggör kultur i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ytterligare tillgängliggöra kulturverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Av våra

2016-09-30

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) Trohetsed för de svenska riksdagsledamöterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en trohetsed som nyvalda riksdagsledamöter skall svära vid mandatperiodens början och tillkännager detta för

2016-09-30

Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD) Utred hur ogynnsamma ljudmiljöer påverkar den mentala hälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning tillsätts om hur ogynnsamma ljudmiljöer påverkar den mentala hälsan och tillkännager detta

2016-09-30

Motion 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) Öka inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bidra till ökad inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2016-09-30

Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M) Hot mot tjänsteman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det straffbara området för hot mot tjänsteman bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2016-09-30

Motion 2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M) (docx, 93 kB) Motion 2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M) Skärpta straff för drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväga en skärpning av straffen för drograttfylleri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att köra bil

2016-09-30

Motion 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M) Finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansieringen av public service och tillkännager detta för regeringen. Motivering En utgångspunkt

2016-09-30

Motion 2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M) (docx, 75 kB) Motion 2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:682 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:682 av Anette Åkesson (M) Förutsättningar för framgångsrik digitalisering inom välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för implementeringen av innovationer inom välfärdsteknologi i samarbete

2016-09-30

Motion 2016/17:682 av Anette Åkesson (M) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:682 av Anette Åkesson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:681 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:681 av Anette Åkesson (M) Tydligare angiven undervisningstid i grundskolans nationella timplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nationella timplanen anger undervisningstid som minuter alternativt timmar per vecka för

2016-09-30

Motion 2016/17:681 av Anette Åkesson (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:681 av Anette Åkesson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:680 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:680 av Anette Åkesson (M) Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra statistik och utvärderingskriterier kring skolgång för nyanlända elever så att rätt resurser

2016-09-30

Motion 2016/17:680 av Anette Åkesson (M) (docx, 88 kB) Motion 2016/17:680 av Anette Åkesson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:679 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:679 av Anette Åkesson (M) Oseriösa teleoperatörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa transparens i telebranschen genom att överväga möjligheten att teleoperatörer måste tillkännage på vems nät man agerar med syfte

2016-09-30

Motion 2016/17:679 av Anette Åkesson (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:679 av Anette Åkesson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:678 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:678 av Anette Åkesson (M) Frusen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid utflytt från Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att frysa svenska medborgares sjukpenninggrundande inkomst vid utflyttning

2016-09-30

Motion 2016/17:678 av Anette Åkesson (M) (docx, 75 kB) Motion 2016/17:678 av Anette Åkesson (M) (pdf, 59 kB)