Dokument & lagar (146 815 träffar)

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen

2016-12-02

Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering Idrotten

2016-12-02

Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra lagen enligt nedanstående lagförslag i syfte att ta bort undantaget för den

2016-12-02

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) med anledning av regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i den del som avser undantag mot maskeringsförbudet med hänsyn till väderförhållanden. Riksdagen avslår

2016-12-02

Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (docx, 88 kB) Motion 2016/17:3544 av Johan Hedin (C) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) med anledning av proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2016-12-01

Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 92 kB) Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av Myndigheten för samhällsskydd och


Utskottsberedning: 2016/17:FöU8

Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3541 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3541 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av Kostnadsfri slutenvård för de som är 85 år eller äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även slutenvård enligt 2 kap. 4 § ska vara avgiftsfri för de som är 85 år eller äldre

2016-11-30

Motion 2016/17:3541 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3541 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3540 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3540 av Barbro Westerholm m.fl. (L) med anledning av prop 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera den prioriteringsplattform som antogs av riksdagen 1997 i den föreslagna nya hälso-

2016-11-30

Motion 2016/17:3540 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 101 kB) Motion 2016/17:3540 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V) med anledning av proposition 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna hälso- och sjukvårdslagen bör kompletteras med att hälso- och sjukvården

2016-11-29

Motion 2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 88 kB) Motion 2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör renodla utvärderingen av försöksverksamheten


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Motivering Propositionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU11

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om utvidgad ledsagarregel . Motivering Propositionen söker mandat för att


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3535 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt övergå från dagens lagreglering av åldersgränser


Utskottsberedning: KrU

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentariskt sammansatt


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) Med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inför a att


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings-


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU1

Motion 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av regeringens proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2

Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)