Demokrati

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Vad mer kännetecknar en demokrati?

  

Riksdagen i samhället

Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på aktörer i vårt samhälle. Men hur hänger egentligen alla offentliga aktörer ihop och vilka uppgifter har de?

  

Riksdagens uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Men vad gör riksdagen egentligen?

  

Vi i riksdagen

I riksdagen finns talman, 349 riksdagsledamöter, partigrupper, partikanslier och tjänstemän i olika roller. Vilka är de och vad gör de?

Värt att veta

  • 8 partier finns i riksdagen
  • 349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågor
  • Talmannen leder riksdagens arbete
  • 15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut
  • 2018 är nästa riksdagsval

Ordboken

I riksdagen finns det många ord som kan vara svåra. En del stöter du kanske på här under Så funkar riksdagen. Andra hör du kanske i debatterna eller läser i dokumenten. Ordboken  förklarar de vanligaste svåra riksdagsorden.