Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 14 juni 2022

Betänkande: Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Betänkande 2014/15:SoU14

Riksdagen vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem (SoU14)

I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården.

Riksdagen uppmanade regeringen att den pågående utredningen inte ska ge förslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården tas bort. Riksdagen uppmanade också regeringen att ta fram mer kunskap om hur landstingens ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården. Riksdagens tillkännagivanden gjordes när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen som gällde Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.