Jan Lindholm (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Förskollärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-11-15 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-08-16 – 2004-11-14
Ersättare
1998-01-23 – 1998-02-22

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Civilutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Utbildningsutskottet

Suppleant
2004-11-15 – 2006-10-02
Suppleant
2004-09-14 – 2004-11-14
Suppleant
1998-01-23 – 1998-02-22

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-05-24 – 2018-09-24

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Deputerad
2005-02-15 – 2005-03-16

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2006-02-09 – 2006-04-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2017-09-28
Ledamot
2013-09-17 – 2014-09-29
Ledamot
2012-10-04 – 2013-09-16
Ledamot
2011-10-12 – 2012-09-18
Ledamot
2010-10-19 – 2011-09-15
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04

Ledamotsrådet

Suppleant
2016-11-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.

Föräldrar

Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.

Utbildning

Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.

Anställningar

ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

  God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

  Betänkande 2017/18:SoU26

  Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 72 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-13
  Debatt
  2018-06-14
  Beslut
  2018-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Betänkande 2017/18:SoU25

  Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Sverige godkände konventionen redan 1990 och måste följa den men den har ännu inte fått genomslag i praktiken.

  Den

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 105 minuter
  Justering
  2018-06-05
  Bordläggning
  2018-06-12
  Debatt
  2018-06-13
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny strafftidslag

  En ny strafftidslag

  Betänkande 2017/18:JuU30

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny strafftidslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019.

  Den nya lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas. Bland annat ska strafftiden bara beräknas i dagar

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 28 minuter
  Justering
  2018-05-31
  Bordläggning
  2018-06-08
  Debatt
  2018-06-11
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Modernare adoptionsregler

  Modernare adoptionsregler

  Betänkande 2017/18:CU14

  Inför ett adoptionsbeslut ska det tas särskild hänsyn till barnets behov av adoption och barnet ska få större delaktighet i adoptionsprocessen. Dessutom ska sambor kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  I

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  15, 64 minuter
  Justering
  2018-06-05
  Bordläggning
  2018-06-08
  Debatt
  2018-06-11
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

  Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

  Betänkande 2017/18:SoU20

  Det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det vill säga att ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Dessutom

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2018-06-05
  Bordläggning
  2018-06-08
  Debatt
  2018-06-11
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  Betänkande 2017/18:SoU24

  Regeringen föreslår att apotekens grunduppdrag tydliggörs och att det görs ändringar i de krav som ställs på apoteken. Förslaget innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Kraven på rådgivning och kontroll görs tydligare och det införs

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 43 minuter
  Justering
  2018-05-24
  Bordläggning
  2018-06-01
  Debatt
  2018-06-04
  Beslut
  2018-06-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  Betänkande 2017/18:SoU30

  Nya regler införs för att öka rättssäkerheten, delaktigheten och säkerheten för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och intagna på så kallade LVM-hem. Reglerna gäller framför allt de särskilda befogenheter som Statens institutionsstyrelse har för vården vid

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 52 minuter
  Justering
  2018-05-15
  Bordläggning
  2018-05-21
  Debatt
  2018-05-22
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

  Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

  Riksdagen håller en aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar barn-äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S
 • Stillbild från Debatt om förslag: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

  Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

  Betänkande 2017/18:SoU22

  Landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Det vill säga att vården i större utsträckning flyttas från sjukhus till exempelvis vårdcentraler och hälsocentraler. En person som är i behov av vård ska dessutom vara garanterad

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  12, 59 minuter
  Justering
  2018-04-24
  Bordläggning
  2018-05-16
  Debatt
  2018-05-17
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

  Hälso- och sjukvårdsfrågor

  Betänkande 2017/18:SoU9

  Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser riksdagen som genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.

  Det

  Behandlade dokument
  301
  Förslagspunkter
  72
  Reservationer
  78 
  Anföranden och repliker
  29, 109 minuter
  Justering
  2018-04-24
  Bordläggning
  2018-05-16
  Debatt
  2018-05-17
  Beslut
  2018-05-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa förslag på assistansområdet

  Vissa förslag på assistansområdet

  Betänkande 2017/18:SoU34

  Vissa ändringar införs i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Förslaget innebär bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2018-04-26
  Bordläggning
  2018-05-14
  Debatt
  2018-05-15
  Beslut
  2018-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Apoteks- och läkemedelsfrågor

  Apoteks- och läkemedelsfrågor

  Betänkande 2017/18:SoU16

  Riksdagen sa nej till motioner inom området apoteks- och läkemedelsfrågor. Motionerna handlar bland annat om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Andra områden är effektiv och säker läkemedelsanvändning, förskrivning samt hygienprodukter och homeopatiska läkemedel. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 31 minuter
  Justering
  2018-04-19
  Bordläggning
  2018-05-02
  Debatt
  2018-05-03
  Beslut
  2018-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

  Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

  Betänkande 2017/18:SoU8

  De senaste åren har den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker utvecklats i snabb takt och det finns ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan

  Behandlade dokument
  145
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 111 minuter
  Justering
  2018-04-12
  Bordläggning
  2018-04-25
  Debatt
  2018-04-26
  Beslut
  2018-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

  Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

  Betänkande 2017/18:CU6

  Bostadsanpassningsbidraget anpassas bland annat till den funktionshinderpolitik som gäller i dag i och med att det införs en ny lag. Till stora delar innebär det inga praktiska förändringar från lagen om bostadsanpassningsbidrag som gäller i dag, men vissa bestämmelser förtydligas.

  Syftet

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 54 minuter
  Justering
  2018-03-27
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldrefrågor

  Äldrefrågor

  Betänkande 2017/18:SoU14

  Riksdagen anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  10, 63 minuter
  Justering
  2018-03-13
  Bordläggning
  2018-03-20
  Debatt
  2018-03-21
  Beslut
  2018-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa förslag om personlig assistans

  Vissa förslag om personlig assistans

  Betänkande 2017/18:SoU17

  Reglerna för personlig assistans ändras. Tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

  En

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 102 minuter
  Justering
  2018-02-15
  Bordläggning
  2018-02-27
  Debatt
  2018-02-28
  Beslut
  2018-02-28
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bilstödet

  Bilstödet

  Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L)

  Interpellation 2017/18:321 Bilstödet av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Hösten 2016 beslutade riksdagen om ett reformerat bilstöd prop. 2016/17:4Syftet med de nya bestämmelserna var bland annat att uppmuntra anskaffning av från början anpassade fordon och därmed begränsa behovet av efterhandsanpassning.
  Inlämnad
  2018-01-15
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Betänkande 2017/18:SoU1

  77,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, kostnader för statlig assistansersättning, bidrag till folkhälsa och sjukvård samt tandvårdsförmåner. Riksdagen

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 149 minuter
  Justering
  2017-12-05
  Bordläggning
  2017-12-12
  Debatt
  2017-12-13
  Beslut
  2017-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

  Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

  Betänkande 2017/18:SoU5

  Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  30, 99 minuter
  Justering
  2017-11-21
  Bordläggning
  2017-11-29
  Debatt
  2017-11-30
  Beslut
  2017-11-30
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om personlig assistans

  Aktuell debatt om personlig assistans

  Den 21 november klockan 13 hålls en aktuell debatt om personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar. Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Filter