Näringspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 mars 2022

Betänkande: Näringspolitik

Betänkande 2019/20:NU12

Nej till motioner om näringspolitik (NU12)

Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om näringspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar på området. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning och särskilda näringsgrenar.