Minoritetsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 8 april 2015

Betänkande: Minoritetsfrågor

Betänkande 2014/15:KU16

Regeringen bör fortsätta jobba för romsk inkludering och mot antiziganism (KU16)

Riksdagen uppmanade regeringen att fortsätta arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Regeringen bör prioritera följande områden:

  • Satsningar för att bekämpa antiziganism och diskriminering, bland annat i form av ett kraftigt agerande mot hatbrott.
  • Vitboken om övergreppen mot romerna bör spridas även i fortsättningen.
  • De metoder som fem pilotkommuner utvecklat i sitt arbete med romsk inkludering bör spridas mer.
  • Verksamheten med så kallade brobyggare, alltså personer som har romsk språk- och kulturkompetens, bör utvecklas och spridas till fler kommuner och myndigheter.
  • Fortsatta åtgärder behövs för att öka jämställdheten mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar.
  • Utveckling och produktion av lärverktyg på samtliga språkliga variationer av romani chib bör främjas.
  • De åtgärder som vidtagits inom ramen för strategin för romsk inkludering bör utvärderas under 2015.