Tuve Skånberg (KD)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Skåne läns södra
Titel
Teol.dr.
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Valprövningsnämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26
Ordinarie
1991-09-29 – 2006-10-02

Kristdemokraterna

Kvittningsperson
2014-09-29 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ordförande
2016-10-11 – 2017-04-30
Suppleant
2016-09-15 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2002-10-08 – 2006-01-17

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Valprövningsnämnden

Suppleant
2023-03-23 –

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2019-04-01 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.

Anställningar

Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.

Kommunala uppdrag

Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.

Litteratur

Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).

Bostadsort

Skillinge

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter