Sök

Avdelning
Hoppa till filter

30 818 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Propositioner och skrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

  Skrivelse 2023/24:49

  Regeringens skrivelse 2023/24:49 Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta Skr. solcellspaneler och vindturbinblad 2023/24:49 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2023 Ulf Kristersson Romina Pourmokhtari Klimat- och näringslivsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga
  Inlämnad
  2023-12-05
  Utskottsberedning
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Sista motionsdag
  2024-01-19
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Skrivelse 2023/24:48

  Regeringens skrivelse 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med Skr. väntetider i vården 2023/24:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2023 Ulf Kristersson Acko Ankarberg Johansson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör
  Inlämnad
  2023-12-05
  Utskottsberedning
  Socialutskottet
  Sista motionsdag
  2024-01-19
 • Dokument & lagar

  Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

  Skrivelse 2023/24:47

  Regeringens skrivelse 2023/24:47 Redovisning av användningen av hemliga Skr. tvångsmedel under 2022 2023/24:47 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen
  Inlämnad
  2023-12-05
  Utskottsberedning
  Justitieutskottet
  Sista motionsdag
  2024-01-19
 • Dokument & lagar

  2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

  Skrivelse 2023/24:45

  Regeringens skrivelse 2023/24:45 2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild kontroll av vissa utlänningar 2023/24:45 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I
  Inlämnad
  2023-12-05
  Utskottsberedning
  Justitieutskottet
  Sista motionsdag
  2024-01-19
 • Dokument & lagar

  Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

  Proposition 2023/24:40

  Regeringens proposition 2023/24:40 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning Prop. om en gemensam digital ingång 2023/24:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2023 Ulf Kristersson Erik Slottner Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen
  Inlämnad
  2023-12-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
  Sista motionsdag
  2024-01-19
 • Dokument & lagar

  Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

  Proposition 2023/24:46

  Regeringens proposition 2023/24:46 Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål Prop. 2023/24:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den som döms för ett brott är som utgångspunkt
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU8
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Skrivelse 2023/24:44

  Regeringens skrivelse 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten Skr. för bensin och diesel 2023/24:44 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Ebba Busch Klimat- och näringslivsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör
  Inlämnad
  2023-11-28
  Utskottsberedning
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Prövotid för körkortsbehörigheten AM

  Proposition 2023/24:43

  Regeringens proposition 2023/24:43 Prövotid för körkortsbehörigheten AM Prop. 2023/24:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Andreas Carlson Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU7
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023

  Skrivelse 2023/24:42

  Regeringens skrivelse 2023/24:42 Riksrevisionens rapport om förändrade Skr. inkomstskatteregler 20112023 2023/24:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i
  Inlämnad
  2023-11-28
  Utskottsberedning
  Skatteutskottet
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Proposition 2023/24:41

  Regeringens proposition 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor Prop. om slutförvar 2023/24:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Paulina Brandberg Klimat- och näringslivsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Kommuner
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  FöU
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

  Skrivelse 2023/24:39

  Regeringens skrivelse 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella Skr. smittskyddet 2023/24:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 november 2023 Ulf Kristersson Jakob Forssmed Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar
  Inlämnad
  2023-11-21
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU7
  Sista motionsdag
  2023-12-06
 • Dokument & lagar

  Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

  Proposition 2023/24:38

  Regeringens proposition 2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen Prop. om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 2023/24:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Johan Pehrson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2023-11-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:AU2
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

  Proposition 2023/24:37

  Regeringens proposition 2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt Prop. en europeisk och nordisk arresteringsorder 2023/24:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2023-11-14
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU5
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2022 och första halvåret 2023

  Skrivelse 2023/24:35

  Regeringens skrivelse 2023/24:35 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr. och samarbete i Europa OSSE under helåret 2023/24:35 2022 och första halvåret 2023 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Tobias Billström Utrikesdepartementet Skrivelsens
  Inlämnad
  2023-11-14
  Utskottsberedning
  Utrikesutskottet
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Skrivelse 2023/24:34

  Regeringens skrivelse 2023/24:34 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Skr. Europeiska unionens råd första halvåret 2023 2023/24:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Jessika Roswall Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I
  Inlämnad
  2023-11-14
  Utskottsberedning
  Utrikesutskottet
  Sista motionsdag
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Proposition 2023/24:36

  Regeringens proposition 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om Prop. säkerhetsärenden enligt utlänningslagen 2023/24:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2023 Ulf Kristersson Carl-Oskar Bohlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Att förhindra
  Inlämnad
  2023-11-07
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU8
  Sista motionsdag
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Proposition 2023/24:31

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende Regeringens proposition 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat Prop. boende 2023/24:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Camilla Waltersson Grönvall Socialdepartementet Propositionens
  Inlämnad
  2023-10-31
  Förslag
  13
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU6
  Sista motionsdag
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Proposition 2023/24:33

  Regeringens proposition 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor skärpta straff Prop. för de allvarligare brotten 2023/24:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den straffrättsliga
  Inlämnad
  2023-10-26
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU4
  Sista motionsdag
  2023-11-10
 • Dokument & lagar

  Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

  Proposition 2023/24:32

  Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Regeringens proposition 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Prop. 2023/24:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Niklas Wykman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen
  Inlämnad
  2023-10-26
  Förslag
  7
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU6
  Sista motionsdag
  2023-11-08
 • Dokument & lagar

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Proposition 2023/24:30

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv Regeringens proposition 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv Prop. 2023/24:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2023 Ulf Kristersson Peter Kullgren Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens
  Inlämnad
  2023-10-24
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU6
  Sista motionsdag
  2023-11-08