Sök

Avdelning
Hoppa till filter

31 210 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Propositioner och skrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Nationell säkerhetsstrategi

  Skrivelse 2023/24:163

  Regeringens skrivelse 2023/24:163 Skr. Nationell säkerhetsstrategi 2023/24:163 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 juli 2024 Tobias Billström Jessika Roswall Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har tagit fram en ny nationell säkerhetsstrategi. Strategin
  Inlämnad
  2024-07-08
  Utskottsberedning
  Utrikesutskottet
  Sista motionsdag
  2024-09-25
 • Dokument & lagar

  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2023

  Skrivelse 2023/24:162

  Regeringens skrivelse 2023/24:162 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2023 2023/24:162 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2024 Ebba Busch Jakob Forssmed Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse lämnas
  Inlämnad
  2024-06-26
  Utskottsberedning
  Socialutskottet
  Sista motionsdag
  2024-09-25
 • Dokument & lagar

  Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen

  Proposition 2023/24:161

  Regeringens proposition 2023/24:161 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen Prop. en möjlighet för de högsta domstolarna att 2023/24:161 begära rådgivande yttrande från Europadomstolen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2024 Ulf Kristersson Jessika Roswall Justitiedepartementet
  Inlämnad
  2024-06-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  KU
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster

  Proposition 2023/24:160

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster Regeringens proposition 2023/24:160 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om digitala tjänster 2023/24:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2024 Ulf Kristersson Erik Slottner Finansdepartementet
  Inlämnad
  2024-06-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2024/25:NU7
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

  Proposition 2023/24:159

  Regeringens proposition 2023/24:159 Flexiblare regler för utbetalning från Prop. pensionsförsäkring och pensionssparkonto 2023/24:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2024 Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sparande
  Inlämnad
  2024-06-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  SkU
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård

  Proposition 2023/24:158

  Regeringens proposition 2023/24:158 Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård Prop. 2023/24:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2024 Ulf Kristersson Jakob Forssmed Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att åldersgränsen för
  Inlämnad
  2024-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  SoU
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om statens skydd av hotade personer

  Skrivelse 2023/24:157

  Regeringens skrivelse 2023/24:157 Riksrevisionens rapport om statens skydd av Skr. hotade personer 2023/24:157 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2024 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin
  Inlämnad
  2024-06-11
  Utskottsberedning
  2024/25:JuU4
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske

  Proposition 2023/24:156

  Regeringens proposition 2023/24:156 Ett levande hav ökat skydd, minskad Prop. övergödning och ett hållbart fiske 2023/24:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 2024 Lotta Edholm Romina Pourmokhtari Klimat- och näringslivsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2024-06-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  MJU
  Sista motionsdag
  2024-09-18
 • Dokument & lagar

  Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Proposition 2023/24:155

  Regeringens proposition 2023/24:155 Extra ändringsbudget för 2024 Ytterligare Prop. försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till 2023/24:155 Ukraina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2024 Ulf Kristersson Niklas Wykman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2024-05-30
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU36
  Riksdagsbeslut
  (4 förslag): , 4 bifall,
  Sista motionsdag
  2024-06-10
 • Dokument & lagar

  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023

  Skrivelse 2023/24:130

  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023 Regeringens skrivelse 2023/24:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet Skr. t.o.m. 2023 2023/24:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2024 Ulf Kristersson Niklas Wykman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2024-05-30
  Utskottsberedning
  2024/25:FiU6
  Sista motionsdag
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet

  Proposition 2023/24:154

  Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet Regeringens proposition 2023/24:154 Kompletterande bestämmelser till nya Prop. unionsregler på konkurrensområdet 2023/24:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Ebba Busch Klimat-
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2024/25:NU5
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

  Proposition 2023/24:152

  Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning Regeringens proposition 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv Prop. miljöprövning 2023/24:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Romina Pourmokhtari Klimat- och näringslivsdepartementet Propositionens
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  10
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  2024/25:MJU4
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

  Proposition 2023/24:151

  Regeringens proposition 2023/24:151 Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med Prop. tillfälligt skydd 2023/24:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Maria Malmer Stenergard Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  7
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  2024/25:SfU5
  Sista motionsdag
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Ny patentlag

  Proposition 2023/24:150

  Ny patentlag Regeringens proposition 2023/24:150 Ny patentlag Prop. 2023/24:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2024/25:NU6
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk

  Proposition 2023/24:149

  Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk Regeringens proposition 2023/24:149 Nya regler om mervärdesskatt för små företag Prop. och ändrade regler för vissa tjänster och 2023/24:149 konstverk Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  SkU
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  Två frågor om taxi - prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation

  Proposition 2023/24:148

  Regeringens proposition 2023/24:148 Två frågor om taxi prisuppgiftsskyldigheten Prop. och ålderskravet för taxiförarlegitimation 2023/24:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Peter Kullgren Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  TU
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

  Proposition 2023/24:147

  Regeringens proposition 2023/24:147 En registerlag för Myndigheten för vård- och Prop. omsorgsanalys 2023/24:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Acko Ankarberg Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2024/25:SoU3
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

  Proposition 2023/24:146

  Regeringens proposition 2023/24:146 En registerlag för Inspektionen för Prop. socialförsäkringen 2023/24:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Anna Tenje Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om behandling
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2024/25:SfU7
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

  Proposition 2023/24:145

  Regeringens proposition 2023/24:145 Kompletterande bestämmelser till EU- Prop. förordningen om utbyggnad av infrastruktur för 2023/24:145 alternativa drivmedel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Peter Kullgren Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
  Sista motionsdag
  2024-06-12
 • Dokument & lagar

  En ny förverkandelagstiftning

  Proposition 2023/24:144

  En ny förverkandelagstiftning Regeringens proposition 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning Prop. 2023/24:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2024 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen
  Inlämnad
  2024-05-28
  Förslag
  121
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2024/25:JuU3
  Sista motionsdag
  2024-06-19
Bevaka via RSS