Ledamöternas arvoden och villkor

Arbetsvillkoren för en riksdagsledamot skiljer sig på många sätt från vad som gäller i en vanlig anställning. Ledamöterna är inte anställda utan har fått sitt uppdrag av väljarna, och de ansvarar själva för att leva upp till det förtroendet. Det finns regelverk och rutiner för vad som gäller i olika situationer.

Ledamöternas arvoden

Riksdagsledamöterna är inte anställda utan har ett uppdrag av sina väljare att sitta i riksdagen. Därför får de ett arvode och inte en lön.

Närvaro, frånvaro och ledighet i riksdagen

Här beskrivs de regler och rutiner som gäller för närvaro, frånvaro, ledighet och när en ledamot slutar delta i riksdagsarbetet.

Ledamöternas övernattningsbostäder

Riksdagsledamöter som har mer än 50 kilometer från sin folkbokföringsadress till Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad.

Tjänsteresor

För många ledamöter innebär arbetet i riksdagen ett stort antal tjänsteresor. Det kan till exempel vara resor mellan Stockholm och hemorten, studiebesök, eller resor med utskotten.

Pensioner och avgångsförmåner

Här beskrivs de villkor och regler som gäller för pensioner och stöd efter uppdraget som riksdagsledamot.

Uppförandekod för ledamöter

Uppdraget som riksdagsledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande. Här beskrivs de etiska riktlinjer som gäller för riksdagsledamöterna.