Lennart Daléus (C)

Lennart Daléus (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel informationschef
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-08

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2001-09-27 – 2002-10-08
  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-12
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2001-09-27

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1991- Suppleant i Jordbruksutskottet 91/92-93/94 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 94/95-, ordförande 94/95-. Ledamot av Talmanskonferensen 94/95-.
 • Bostadsort

  Saltsjöbaden
 • Utbildning

  Studentexamen 65. Politices magister vid Stockholms universitet 72. Informationssekreterare vid naturvetenskapliga forskningsrådet 72-73 och Kungl Vetenskapsakademien 73-80. Kanslichef vid miljövårdsberedningen 80-83. Informationschef vid skogs- och jordbrukets forskningsråd 83-. Internationell sekreterare vid Svenska Naturskyddsföreningen 91. Politiskt sakkunnig i miljö- och naturresursdepartementet 92-94. Partiordförande i Centerpartiet 98-01.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Jordens Vänner, ordföradne 71-76, Miljöförbundet, ordförande 76, Svenska Föreningen för vetenskapsjournalistik, ordförande 77-79, och Folkkampanjen Nej till kärnkraft, ordförande 80. - Ledamot av styrelsen för Nacka kommunorganisation av Centerpartiet 82-88, Stockholms läns distrikt av Centern 85-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-01, ordförande 98-01.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 89-95, Sveriges Lantbruksuniversitet 93-96, statens energimyndighet 98-. Ledamot av rådet för medicinsk-etiska frågor 91-93, miljövårdsberedningen 91-94, delegationen för hybrid-DNA-frågor 92-94, gentekniknämnden 94-95, kretsloppsdelegationen 93-, ordförande 93-. - Ledamot av kommittén för att samordna aktiviteter vid uppföljningen av Stockholmskonferensen 1972 om den mänskliga miljön 80-82, genteknikberedningen 90-92, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-92, miljöskyddskommittén 91-94, skatteväxlingskommittén 95-97, kemikommittén 96-97, kommittén om genetisk integritet 01-, skattenedsättningskommittén 01-, Sakkunnig i utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling 83-85 samt utredningen ang vissa frågor rörande miljöfarligt avfall 92-93. Expert i 1981 års energikommitté 82-84 och gen-etikkommittén 82-83. Biträdande sekreterare i naturresurs- och miljöutredningen 78, expert 80-82.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Nacka kommunfullmäktige 83-88. Ledamot av gatu- och parknämnden 83-85.
 • Litteratur

  Tecken i skyn. Introduktion till 80-talets miljödebatt (1983), Framtid i fred. 80-talets arbete för säkerhet och nedrustning (1984, tillsammans med G Hedman) och Biotekniken. Den nya miljöfrågan (1:a uppl 1991).
 • Föräldrar

  Kriminalöverkonstapeln Erik Enok Servatius Daléus och förste kriminalassistenten Carin Anna Fredrika Lindblad

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av


Utskottsberedning: 2002/03:UU5 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001

Motion 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i ett tidigt skede bör förankra beredningen


Utskottsberedning: 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

Motion 2001/02:T20 av Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T20 av Lennart Daléus c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverkets ansvar som statlig väghållare bör omfatta alla former


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.