William Petzäll (-)

Valkrets
Dalarnas län
Född år
1988
Avliden
1 september 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2012-09-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2011-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-29

Finansutskottet

Suppleant
2010-11-02 – 2011-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Civilutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2010-11-26 – 2011-09-29

Valberedningen

Suppleant
2010-10-04 – 2011-09-29

Ledamotsrådet

Suppleant
2010-10-13 – 2011-10-19

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter