Tom Heyman (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Sjökapten
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 2002-09-30

Finansutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Försvarsutskottet 88/89-90/91, Trafikutskottet 88/89-93/94 och Finansutskottet 94/95-. Ledamot av Finansutskottet 91/92-93/94 och Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Realexamen 57. Styrmansexamen 60 och sjökaptensexamen 63. Styrman vid Salén/Wallenius/Stena AB 64-66. Speditör vid Salén & Wicander, Göteborg, 66-70 och AB Scanfreight i Göteborg 70-74. Diplomerad företagsekonom 73. Kontorist vid firma Elof Hansson 74-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Elverksföreningens kommunala råd 88-. - Ledamot av styrelsen för Medborgarskolans göteborgsdistrikt. - Ledamot av styrelsen för Älvsborgs Moderata stadsdelsförening och Göteborgs avdelning av Moderata samlingspartiet 77-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman 77-79. Ledamot av Bränslenämnden 89-94 och Elförsörjningsnämnden 89-96. Ledamot av styrelsen för Finansinspektionen 92-, Arbetslivsfonden 92-95, Polisstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, vice ordförande 95-. - Ledamot av miljöskyddskommittén 91-94, kommittén om färjetrafiken till och från Gotland 93-95 och sjöfartspolitiska utredningen 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 79-88. Ledamot av en taxeringsnämnd 75-79. Ledamot av göteborgsregionens kommunalförbund 83-85 och 87-88, projekt Lindholmen, vice ordförande 83-91, näringspolitiska delegationen 86-88 och energiutveckling i Göteborg 87-89. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs energiverk 83-88.

Föräldrar

Direktören Gustav Heyman och Dagmar Beskow

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Estonia

  Skriftlig fråga 2001/02:1020 av Heyman, Tom (m)

  den 10 april Fråga 2001/02:1020 av Tom Heyman m till statsrådet Mona Sahlin om Estonia Enligt uppgift har den svenska ambassaden i Paris redan 1996 tillskrivit det franska utrikesdepartementet och begärt att Frankrike ska avstå från att kalla någon representant från Sjöfartsverket till den pågående rättegången i Nanterre

  Inlämnad
  2002-04-10
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T74 av Lars Björkman och Tom Heyman (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T74 av Lars Björkman och Tom Heyman m med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att noga följa utvecklingen när det gäller lokaler

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avreglering av den allmänna fordonskontrollen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar förlänga giltighetstiden för bemyndigandet till regeringen rörande statliga

  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de statliga garantierna för flygbranschen enbart skall omfatta försäkringsskydd

  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:34 Grundläggande kassaservice. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om kassaservice baserat

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU24 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsstöd

  Sjöfartsstöd

  Betänkande 2001/02:TU3

  Stödet till svensk sjöfart utvidgas. Ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last- och passagerarfartyg i internationell trafik. Syftet är att ge svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor som är likvärdiga med konkurrensvillkoren för andra EU-länders handelsflottor. Arbetsgivaren ska få ett belopp som

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 1 minuter
  Beredning
  2001-05-29
  Justering
  2001-06-12
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Svensk Bilprovning

  Motion 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. m Svensk Bilprovning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgränsningen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Gotland

  Motion 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. m Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Gotlandstrafiken. Motivering Gotland är en viktig del av Sverige. Kommunikationerna till och från Gotland måste därför ses som en självskriven

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förarprov

  Motion 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. m Förarprov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om organisationen av förarproven. Motivering Vägverket, vars huvuduppgift är att planera och verkställa riksdagens och regeringens beslut på

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. m Sjöfartspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Inledning 16 4 Internationell utveckling 16 5 Konkurrensförutsättningar 17 6 Sjöfarten ett kostnadseffektivt och energisnålt transportmedel 17 7 Rederinäringen 18

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:SkU15 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Järnvägspolitiken

  Motion 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. m Järnvägspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Konkurrensen om spåren 12 4 Effekter av upphandling i konkurrens 12 5 Banverket 13 6 Banavgifter 13 7 Investeringsbehov 14 8 Botniabanan 15 8.1

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Enskilda vägar

  Motion 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. m Enskilda vägar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3Vårt förslag vi vill: 6 4 Statsbidragen till enskilda vägar 6 5 Bärighet 7 6 Inventera standarden 7 7 Underlätta förrättningar 8 8 Färjor 8 9 Övrigt 9

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • En IT-politik för framtiden

  Motion 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. m En IT-politik för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av högre utbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillvaratagandet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12 2001/02:KU12 2001/02:KU22 2001/02:SkU14 2001/02:UbU1 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Forskarutbildningen i omvårdnad vid Sahlgrenska

  Motion 2001/02:Ub507 av Per Landgren m.fl. (kd, m, fp, v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub507 av Per Landgren m.fl. kd, m, fp, v Forskarutbildningen i omvårdnad vid Sahlgrenska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskningsresurser för den vårdvetenskapliga fakulteten i Göteborg och att regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjuksköterskeutbildningen i Göteborg

  Motion 2001/02:Ub506 av Per Landgren m.fl. (kd, m, fp, v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub506 av Per Landgren m.fl. kd, m, fp, v Sjuksköterskeutbildningen i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillstånd till att den vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska akademien inom givna budgetramar tilldelas

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt

  Motion 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. m Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en detaljerad beräkning av hur den framtida kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt skall finansieras.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Statsbidraget till Göteborgsoperan

  Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Göteborgsmusiken - Flygvapnets Musikkår

  Motion 2001/02:Kr228 av Lennart Fridén m.fl. (m, kd, s, fp, mp, v, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr228 av Lennart Fridén m.fl. m, kd, s, fp, mp, v, c Göteborgsmusiken Flygvapnets Musikkår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att åtgärder måste vidtagas för att säkra en fortsatt verksamhet hos Göteborgsmusiken Flygvapnets Musikkår. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kraftvärmebeskattning

  Motion 2001/02:Sk478 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk478 av Annelie Enochson m.fl. kd, m Kraftvärmebeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att åtgärder måste vidtas för att ändra kraftvärmebeskattningen. Konkurrenskraftig kraftvärme Dagens utformning av beskattning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter