Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ämneslärare
Född år
1927
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-20 – 1994-10-02
Ledig
1992-10-14 – 1992-11-19
Ordinarie
1988-10-02 – 1992-10-13
Ordinarie
1979-09-30 – 1982-10-07
Ordinarie
1979-04-29 – 1979-06-01
Ordinarie
1978-10-19 – 1978-12-20
Ordinarie
1976-10-07 – 1978-10-17

Finansutskottet

Suppleant
1988-02-08 – 1988-03-07

Kulturutskottet

Suppleant
1991-12-12 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-03-11

Lagutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.

Bostadsort

Stugun

Utbildning

Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.

Föräldrar

Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

  Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A45 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A45 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I regeringens proposition 1993/94:140 finns många positiva förslag för Jämtlands län. Regeringens förslag ger belägg för ansvar och god vilja att leva upp till målen för regionalpolitiken, nämligen
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Bär- och grönsaksodling på friland är en arbetsintensiv produktion. Inte minst av sysselsättningsmässiga skäl är det viktigt att skapa goda möjligheter för denna typ av produktion.
  Inlämnad
  1994-03-30
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

  Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K39 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K39 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området I propositionen om ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området föreslås att två nya myndigheter inrättas för att ersätta Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kungliga bibilioteket

  Motion 1993/94:Ub717 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub717 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Kungliga biblioteket I budgetpropositionen understryks bl.a. att det är angeläget att Kungliga Biblioteket KB tar ett ökat nationellt ansvar för såväl litteraturförsörjning som utveckling av samverkan mellan forskningsbiblioteken. För närvarande
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskningsresurser till Mitthögskolan

  Motion 1993/94:Ub687 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub687 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Forskningsresurser till Mitthögskolan Mitthögskolan driver en mycket aktiv och målmedveten utveckling av sin forskningsverksamhet. Denna är en direkt fortsättning av forskning och forskarutbildning vid de tidigare högskolorna i Sundsvall/Härnösand
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Informationstekniska hjälpmedel vid Mitthögskolan

  Motion 1993/94:Ub686 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub686 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Informationsteknologiska hjälpmedel vid Mitthögskolan I utveckling av framtidens kunskaps/informationssamhälle är användningen av informationstekniska hjälpmedel en vital komponent. Det är härvid viktigt att notera att införande av tekniska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning kring reumatism m.m.

  Motion 1993/94:So494 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So494 av Stina Eliasson c Forskning kring reumatism m.m. Den medicinska vetenskapen har bidragit till många människors hälsa och tagit bort eller lindrat svåra lidanden. Det gäller t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, att man numera kan byta ut sjuka njurar m.fl. inre organ och att många cancersjukdomar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hiv/aids

  Motion 1993/94:So436 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So436 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c Hiv/aids Är hiv/aidsfaran över nu Det är en fråga som vi fått ett antal gånger på senare tid, och som vi menar är högst berättigad. Den är berättigad därför att det numera mycket sällan höjs några röster för att den livsfarliga smittan måste
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Atlantbanan

  Motion 1993/94:T538 av Karin Starrin m.fl. (c, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T538 av Karin Starrin m.fl. c, m Atlantbanan Snabbtåget Stockholm-Trondheim öppnar vägen inte bara till Atlanten utan även till nya kommunikationsvägar i centrala Skandinavien. Snabbtågsförbindelser enligt detta mönster blir en grundsten för Norra Triangeln, en nordlig motsvarighet till
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småskalig landsbygdsturism

  Motion 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson c Småskalig landsbygdsturism Den småskaliga landsbygdsturismen har inte lyckats skaffa sig egen identitet, profil och tradition. Jämfört med förhållandena i andra länder är verksamheten av liten omfattning och svagt utvecklad. En avgörande brist är dålig kontakt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teater i Jämtlands län

  Motion 1993/94:Kr274 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr274 av Stina Eliasson c Teater i Jämtlands län I Jämtlands län är intresset för teater inte mindre än i andra län men möjligheterna till egna stora ekonomiska insatser på teaterområdet är små. I länet finns ingen stationär professionell teatergrupp och det har aldrig funnits någon
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till Handarbetets vänner

  Motion 1993/94:Kr260 av Marianne Jönsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr260 av Marianne Jönsson och Stina Eliasson c Stöd till Handarbetets vänner Föreningen Handarbetets vänner, grundad 1874, bedriver i sina ateljéer på Djurgården en unik verksamhet inom textilkonstens område. Handarbetets vänner är i dag Nordens största privata textilateljé av officiell
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Användning av skogskontomedel

  Motion 1993/94:Sk336 av Kjell Ericsson och Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk336 av Kjell Ericsson och Stina Eliasson c Användning av skogskontomedel Under de senaste åren har tillgången på riskkapital varit starkt begränsad. För att åtgärda denna brist har den borgerliga regeringen vidtagit många åtgärder. Bl.a. har det beslutats om en rad skatte- och avgiftssänkningar.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattereduktion vid reparation av bostäder

  Motion 1993/94:Sk313 av Stina Eliasson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk313 av Stina Eliasson m.fl. c Skattereduktion vid reparation av bostäder Riksdagen beslutade i juni 1993 att införa ett system med skattereduktion vid reparation av bostäder. Detta system gäller fram till den 31 december 1994 och innebär att villa- och fritidsägare får en skattereduktion
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsindustriell forskning

  Motion 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Skogsindustriell forskning I Jämtlands och Västernorrlands län har under decennier en unik kunskap utvecklats inom skogsbruket och skogsindustrin. En modell för forskningssamverkan mellan högskola och företag inom det skogsindustriella området
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fjällägenheter

  Motion 1993/94:Jo212 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo212 av Stina Eliasson c Fjällägenheter Regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att utreda disposition av bl.a. fjällägenheter. I regeringsuppdraget som gavs till Jordbruksverket anges att det är ett samhälleligt intresse att viss permanent bosättning finns på renbetesfjällen och ovanför
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödbehovet till jordbruket m.m. i norra Sverige

  Motion 1993/94:Jo206 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo206 av Stina Eliasson c Stödbehovet till jordbruket m.m. i norra Sverige För Jämtlands län har jordbruket oerhört stor betydelse: för produktion av livsmedel för att bevara en varierad och levande landsbygd för att upprätta sysselsättning och samhällsstruktur i länets alla delar för
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Turism

  Motion 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson c Turism Turismen berör 10 000-tals företag i vårt land. I vilken utsträckning de är beroende av turism varierar mellan olika delbranscher, med geografiskt läge, säsong etc. Den offentliga sektorns ställningstaganden har i varierande grad inflytande på näringens
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter