Sten Svensson (M)

Född år
1937
Avliden
11 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Socialutskottet

Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1984-10-01 – 1994-10-02
Suppleant
1982-10-03 – 1984-10-01

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1982-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Näringsutskottet 76/77-78/79 och Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Näringsutskottet 82/83-87/88 och Socialutskottet 88/89-, vice ordförande 91/92-93/94, ordförande 94/95-. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 82/83-90/91, Nordiska rådets svenska delegation 82/83-83/84 och Talmanskonferensen 91/92-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 83/84- och Talmanskonferensen 94/95-. Stämmoombud hos Statsföretag AB och Svenska Varv AB 81/82-84/85 samt ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. - Ledamot av styrelsen för riksdagens kristna grupp, kassör 81-88.

Bostadsort

Skara

Utbildning

Realexamen. Korrespondenskurser. Anställd vid arbetsmarknadsstyrelsen 59-65. Egen företagare i mediabranschen under 60-talet. Personalchef vid Scan Väst 65-70 och informationschef vid Dafgård AB 70-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Företagareförbundet 80-90, 2:e vice ordförande 87-90, Företagarnas Riksorganisation, vice ordförande 92-, och Sveriges Hantverksråd, ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns avdelning av Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförbund, ordförande 61-65. - Ledamot av styrelsen för Moderata ungdomsförbundet, 1:e vice ordförande 68-71. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 63-, vice ordförande 71-89. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 68-70.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Skaraborgs län, Västra Götalands län 80-, stiftelsen Samhällsföretag/Samhall AB 81-99. Ledamot av Riksrevisionsverkets råd 80-99. - Ledamot av 1975 års affärstidskommitté 77, sysselsättningsutredningen 77-79, 1978 års semesterkommitté 78-81, varuprovningskommittén 80-82, invandrarpolitiska kommittén 80-84, psykiatriutredningen 91-92, ordförande 91-92, och alkoholpolitiska kommissionen 92-, utredningen om doping 95-96. Ersättare för ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-81.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Skara kommunfullmäktige 71-88, ordförande 74-88. Ledamot av personalnämnden, ordförande 68-76, och centrala företagsnämnden, ordförande 74-76. Ledamot av lönenämnden 66-71, ordförande 69-71. - Ledamot av Skaraborgs läns landsting 74-78. Ledamot av personalnämnden 74-76. Verkställande direktör för Skara företagshälsovårdscentral AB 69-73.

Litteratur

Arbetsmarknadspolitik (1968), Ägande och inflytande (1970, tillsammans med andra), Personalpolitik (1974), Demokrati på kommunala arbetsplatser (1975), Länsdemokrati - som vi ser det (1976), Tjänsteman i kläm (1976), Ägandespridning - som vi ser det (1978), Samhällsföretag - ett alternativ? (1984).

Föräldrar

Lantbrukaren Johan (John) Albert Svensson och Edit Katarina Olivia Arvidsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall erhålla
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Tandvårdsförsäkringen har de senaste tre åren varit föremål för flera förslag till ändringar från regeringen och ett antal utredningar. Vid ett tillfälle har dessutom regeringen förelagt
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Inledning Regeringen för i propositionen ett längre resonemang om behovet av ett reformerat förtidspensionssystem. Det handlar bl.a. om förändringar av beräkningen av förtidspensionens storlek,
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Regeringen föreslår att Handikappinstitutet ombildas till Hjälpmedelsinstitutet HI med staten, landstingen och kommunerna som gemensamma huvudmän. Vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning.
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister

  Motion 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister Inledning I propositionen föreslår regeringen att det införs två nya former av register inom hälso- och sjukvården. Den ena formen föreslår regeringen skall benämnas hälsodataregister. Registren
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.

  Motion 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal lagändringar med anledning av att Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I regeringens proposition Regional tillväxt för arbete och välfärd 1997/98:62 beskrivs det övergripande målet för regionalpolitiken som att utifrån de förutsättningar
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Regeringen redogör i skrivelsen för de insatser som vidtagits under 1990-talet särskilt riktade till barn. I skrivelsen konstaterar regeringen att den kommer att återkomma
  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998

  Motion 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Regeringen redogör i skrivelsen för den överenskommelse som staten slutit med sjukvårdshuvudmännen angående ersättningar för
  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet

  Motion 1997/98:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 1 Sammanfattning I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna Sveriges anslutning till Schengensamarbetet, dvs. tillträda Schengenkonventionen med tilläggsprotokoll och de andra rättsakter som krävs
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd

  Motion 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd I föreliggande proposition föreslår regeringen att utlänningslagens 2 kap. 9 dels justeras, dels får ett längre tillägg vad gäller möjligheten att utvisa utländska medborgare. I stort sett
  Inlämnad
  1997-11-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna bedriva sin verksamhet. Reglerna för tilldelning av F-skattsedel till företagare har därför varit föremål
  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om finansiell leasing

  Motion 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. s, c, fp, m, kd Lag om finansiell leasing Finansiell leasing är ett finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag som ännu inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta beror till stor del på att reglerna kring leasing alltjämt styrs av praxis
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet för äganderättsförbehåll

  Motion 1997/98:L304 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L304 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Skyddet för äganderättsförbehåll Leverantörerna i Sverige, däribland många små och medelstora företag, har i dag en utsatt position när deras beställare går i konkurs. Av den behållning som finns i konkursbolaget går den övervägande delen till att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens stöd till fonogramproduktion

  Motion 1997/98:Kr237 av Sten Svensson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr237 av Sten Svensson m Statens stöd till fonogramproduktion Fonogramutgivningen vid Rikskonserter startade med en experimentperiod budgetåret 1965/66 och tog fr.o.m. år 1973 formen av en organiserad försöksverksamhet. En permanentning av verksamheten skedde först år 1982 prop. 1981/82:128,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU1 1997/98:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översyn av sjukpenningbestämmelserna

  Motion 1997/98:Sf214 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf214 av Gullan Lindblad m.fl. m Översyn av sjukpenningbestämmelserna I samband med förra årets allmänna motionsperiod väckte vi en kommittémotion som tog upp nuvarande problem med bestämmelser för sjukpenning. Som argument för att inte bifalla de moderata kraven anförde utskottsmajoriteten
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kriterier för rätt till sjukpenning

  Motion 1997/98:Sf205 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf205 av Gullan Lindblad m.fl. m Kriterier för rätt till sjukpenning I proposition 1996/97:28 föreslog regeringen förändrade regler för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension. En enig opposition, bestående av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beräkningen av bostadstilägget för pensionärer

  Motion 1997/98:Sf203 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf203 av Gullan Lindblad m.fl. m Beräkningen av bostadstilägget för pensionärer Enligt budgetpropositionen skall pensionsförsäkring och personsparkonto inte inräknas i årsinkomsten vid bedömning av rätten till folkpensionsdelen av änkepensionen. Detta är ett steg i rätt riktning om än alldeles
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Avreglering

  Motion 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Avreglering Sverige lider av en oacceptabelt hög arbetslöshet. De små och medelstora företagen har en viktig roll för att få ned arbetslösheten. Dessa företag lider i sin tur av ett företagsklimat som är tyngt av regleringar och krångel. En
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter