Rune Berglund (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jämtlands län
Titel
Föreståndare
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02
Ordinarie
1991-01-11 – 1991-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-01-11 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1991-01-11 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-05-21

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1998-10-05

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991. Suppleant i Skatteutskottet 90/91, Arbetsmarknadsutskottet 90/91 och Kulturutskottet 94/95-. Ledamot av Lagutskottet 94/95-. Suppleant i Valberedningen 94/95-97/98.

Bostadsort

Vemhån

Utbildning

Anställd vid statens järnvägar 56-65 och Svenska Musikerförbundet 66-78. Brunnsviks folkhögskola 73-75. Universitetsstudier 76-78. Skolledarutbildning 79-80. Kommunal musikledare 79-84. Chef för Svegs Folkets hus 85-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svegs Folkets Hus- och Parkförening samt Folkparkernas centralstyrelse 90-94. - Ledamot av styrelsen för Vemhåns SAP-förening, ordförande 82-, Härjedalens arbetarekommun, ordförande 88-95, och Jämtlands läns SAP-distrikt samt dess verkställande utskott 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Rennäringsdelegationen i Jämtlands län 92-, Samlingslokaldelegationen 97-. Ledamot av styrelsen för Skattemyndigheten i Jämtlands län 95-98, Skattemyndigheten i Östersund 99-. - Ledamot av förmånsrättskommittén 96-99, samboendekommittén 97-99 och 1999 års författningsutredning 99-02.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Härjedalens kommunfullmäktige 86-, ordförande 90-. Ordförande i styrelsen för Härjegårdar AB 82-94.

Föräldrar

Per Olof Berglund och Rut Inez Nordkvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.

  Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.

  Betänkande 2005/06:MJU23

  Svensk lagstiftning anpassas till åtta EU-förordningar om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Dessutom ändras svensk lagstiftning med anledning av ett EU-direktiv om skydd mot växtskadegörare. Vissa av förslagen innebär att riksdagen överlåter beslutanderätt till EU.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  7, 39 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-02
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet

  Samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet

  Interpellation 2005/06:132 av Hagberg, Liselott (fp)

  den 22 november Interpellation 2005/06:132 av Liselott Hagberg fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet De svenska samerna har i modern tid aldrig varit mera trängda än de är i dag. Den ena samebyn efter den andra stäms inför domstol för prövning av den

  Inlämnad
  2005-11-22
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • Behovet av riskkapital

  Motion 2005/06:N468 av Lars Lilja m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riskkapital. Motivering Regeringen har under en följd av år presenterat förslag till åtgärder, vilka ska underlätta för främst de mindre företagen att bedriva verksamhet, för människor med företagsidéer att starta

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regionala insatser för byggande

  Motion 2005/06:Bo312 av Rune Berglund och Marie Nordén (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionala insatser för ökat byggande. Motivering Det byggs i Sverige, dock inte över hela vårt land. Vi kan idag konstatera att byggbranschen är en bransch som haltar. I storstadsregionerna är byggandet omfattande,

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skogslänskommunikationer

  Motion 2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att man vid prioritering mellan olika infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl regionalpolitiska som sociala skäl, vid sidan av de samhällsekonomiska kalkylmodeller som nu används. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:TU3 2005/06:TU4 2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • Främjande av näringslivets medverkan i utvecklingsinsatser

  Motion 2005/06:N469 av Rune Berglund m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regionala utvecklingsinsatser. Motivering I norra Sverige har strukturfonderna inom EU en betydelsefull roll för regional utveckling. Strukturfondsprogrammet styr användningen inte bara av de medel som erhålls från

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbokföringslagen

  Motion 2005/06:Sk471 av Rune Berglund och Jan-Olof Larsson (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkbokföringslagen. Motivering I dag är det möjligt att kringgå lagen om folkbokföring och välja folkbokföringsort. Många väljer att vara folkbokförda i en kommun med lägre skatt, trots att de under långa perioder

  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö19 av Rune Berglund och Gunnar Sandberg (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö19 av Rune Berglund och Gunnar Sandberg s med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om extra åtgärder utöver traditionella regionalpolitiska insatser. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Konsumentforskning

  Motion 2004/05:L385 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L385 av Christina Axelsson m.fl. s Konsumentforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av konsumentforskning samt att sprida forskningsrön till konsumenterna Motivering Frågor inom konsumentområdet är viktiga

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksväg 45

  Motion 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T510 av Per Erik Granström m.fl. s Riksväg 45 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra beteckningen på riksväg 45 till Europaväg 45. Motivering Stamvägen riksväg 45 går idag som en blodåder genom i stort sett hela

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Upphandling av trafik

  Motion 2004/05:T479 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T479 av Agneta Lundberg m.fl. s Upphandling av trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphandling av trafik. Motivering För några månader sedan tog riksdagen ett efterlängtat beslut om en mycket stor satsning på

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utveckling av öst-västlig transportkorridor

  Motion 2004/05:T478 av Rune Berglund och Marie Nordén (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T478 av Rune Berglund och Marie Nordén s Utveckling av öst-västlig transportkorridor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om öst-västlig transportkorridor. Motivering Tillväxt och företagande är beroende av goda kommunikationer.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Satsning på utbildning och forskning i hela landet

  Motion 2004/05:Ub457 av Carin Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub457 av Carin Lundberg m.fl. s Satsning på utbildning och forskning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning samt personal- och kompetensförsörjning i skogslänen. Motivering I allt fler länder sätts

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statliga kreditgarantier

  Motion 2004/05:N424 av Rune Berglund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N424 av Rune Berglund m.fl. s Statliga kreditgarantier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga kreditgarantier för småföretagare på landsbygden. Motivering Grunden för vår välfärd är att det finns små och stora

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kooperativt företagande

  Motion 2004/05:N422 av Marie Nordén och Rune Berglund (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N422 av Marie Nordén och Rune Berglund s Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av kooperativt företagande. Motivering De lokala kooperativa utvecklingscentrumen, LKU, har en central roll

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Strandskydd

  Motion 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ517 av Rune Berglund m.fl. s Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om modernisering av strandskyddsbestämmelserna. Motivering Människan har genom historien samlats kring och bosatt sig invid vatten. Nästan alla

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

  framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB

  Interpellation 2003/04:431 av Larsson, Håkan (c)

  den 15 april Interpellation 2003/04:431 av Håkan Larsson c till näringsminister Leif Pagrotsky om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB Vattenfalls planer på att lägga ned Härjedalens Miljöbränsle AB HMAB i Sveg fortskrider. Fullföljs planerna kommer över 70 HMAB-anställda att beröras direkt och kanske det dubbla

  Inlämnad
  2004-04-15
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: häktet i Östersund

  häktet i Östersund

  Interpellation 2003/04:347 av Sundell, Ola (m)

  den 12 mars Interpellation 2003/04:347 av Ola Sundell m till justitieminister Thomas Bodström om häktet i Östersund Den 1 januari år 1996 lades häktet i Östersund ned. Det bestod då av 18 häktesplatser som inrymdes i polishuset. När Riksdagens revisorer granskade nedläggningen var man mycket kritisk till om det över

  Inlämnad
  2004-03-12
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Regional utvecklingspolitik

  Motion 2003/04:N383 av Anders Sundström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N383 av Anders Sundström m.fl. s Regional utvecklingspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en kraftfull regional utvecklingspolitik. Motivering Riksdagens beslut i december 2001 angående den regionala

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning samt personal- och kompetensförsörjning i skogslänen

  Motion 2003/04:Ub462 av Hans Stenberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub462 av Hans Stenberg m.fl. s Utbildning samt personal- och kompetensförsörjning i skogslänen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning samt personal- och kompetensförsörjning i skogslänen. Motivering I allt fler

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter