Ronny Olander (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra
Titel
Ombudsman
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2007-04-16 – 2010-10-04
Suppleant
2007-01-17 – 2007-04-16
Ledamot
2002-10-08 – 2004-12-02
Ledamot
1998-10-13 – 2004-12-02
Ledamot
1998-10-05 – 2002-09-29
Ledamot
1996-01-22 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-01-21

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2004-11-25 – 2006-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2007-04-16

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2006-11-01 – 2010-10-31
Personlig suppleant
2002-11-01 – 2006-10-31

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Utbyggnad av den geriatriska vården

  Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

  den 1 oktober Fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings SKL statistik under perioden 20012009. Minskningen drabbar
  Inlämnad
  2010-10-01
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Politisk information på arbetsplatsen

  Skriftlig fråga 2009/10:1032 av Olander, Ronny (s)

  den 1 oktober Fråga 2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen av Ronny Olander s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Svenskt Näringsliv uppmanar i ett medlemscirkulär arbetsgivarna att inte låta politisk verksamhet förekomma på arbetsplatserna. I en fungerande demokrati måste
  Inlämnad
  2010-10-01
  Besvarare
  Birgitta Ohlsson (FP)
 • Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden

  Skriftlig fråga 2009/10:1030 av Olander, Ronny (s)

  den 27 september Fråga 2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden av Ronny Olander s till socialminister Göran Hägglund kd Den 1 juli 2009 trädde den avreglering av apoteksmarknaden i kraft som den borgerliga regeringen tidigare beslutat om. Konkurrensverket och Konsumentverket har fått i uppdrag
  Inlämnad
  2010-09-27
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Långsiktig och hållbar socialförsäkring

  Långsiktig och hållbar socialförsäkring

  Interpellation 2009/10:457 av Olander, Ronny (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:457 Långsiktig och hållbar socialförsäkring av Ronny Olander s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I slutet av april beslöt regeringen att tillsätta en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som ska se över sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstöd och
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Indragen sjukpenning

  Indragen sjukpenning

  Interpellation 2009/10:362 av Jansson, Eva-Lena (s)

  den 6 maj Interpellation 2009/10:362 Indragen sjukpenning av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I enlighet med regeringens direktiv har många medborgare fått sin sjukpenning indragen enligt beslut av Försäkringskassan. Personerna i fråga ska nu delta i Arbetsförmedlingens verksamhet.
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Otillgänglighet som diskrimineringsgrund

  Otillgänglighet som diskrimineringsgrund

  Interpellation 2009/10:380 av Olander, Ronny (s)

  den 18 maj Interpellation 2009/10:380 Otillgänglighet som diskrimineringsgrund av Ronny Olander s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Våren 2008 fattade riksdagen beslut om propositionen 2007/08:95 gällande ett starkare skydd mot diskriminering. Inför behandlingen i riksdagen hade regeringen
  Inlämnad
  2010-05-18
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

  Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet 68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln
  Inlämnad
  2010-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Långvarig elevfrånvaro i grundskolan

  Skriftlig fråga 2009/10:662 av Olander, Ronny (s)

  den 19 mars Fråga 2009/10:662 Långvarig elevfrånvaro i grundskolan av Ronny Olander s till utbildningsminister Jan Björklund fp En studie av Skolverket visar att 1 650 elever var helt frånvarande från grundskolan i minst en månad under förra läsåret. Av dem hade 600 varit borta från skolan under hela vårterminen
  Inlämnad
  2010-03-19
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Barnfattigdom i Sverige

  Skriftlig fråga 2009/10:634 av Olander, Ronny (s)

  den 12 mars Fråga 2009/10:634 Barnfattigdom i Sverige av Ronny Olander s till statsrådet Maria Larsson kd I Sverige levde 2006 nästan 230 000 barn det vill säga nära en kvarts miljon barn i barnfattigdom, enligt definitionen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Det visar Rädda Barnens senaste rapport. 2006
  Inlämnad
  2010-03-12
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Den nya vapenlagen

  Skriftlig fråga 2009/10:617 av Olander, Ronny (s)

  den 5 mars Fråga 2009/10:617 Den nya vapenlagen av Ronny Olander s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen förbereder en proposition om en ny vapenlag utifrån ett EU-direktiv. Lagförslaget innebär att ett nyanskaffat vapen som tillverkas i eller utanför Sverige ska märkas på fyra olika ställen. Slutstycket,
  Inlämnad
  2010-03-05
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Dubbel tv-licens

  Skriftlig fråga 2009/10:573 av Olander, Ronny (s)

  den 26 februari Fråga 2009/10:573 Dubbel tv-licens av Ronny Olander s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt en artikel i Skånska Dagbladet har ett äldre par som på grund av handikapp inte längre kan bo i sin bostad fått ett temporärt boende på ett hotell i Lund. I den lilla hotellägenheten har hotellet
  Inlämnad
  2010-02-26
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Miljöklassade förmånsbilar

  Skriftlig fråga 2009/10:572 av Olander, Ronny (s)

  den 26 februari Fråga 2009/10:572 Miljöklassade förmånsbilar av Ronny Olander s till miljöminister Andreas Carlgren c En viktig drivkraft för att öka den av miljö- och klimatskäl nödvändiga försäljningen av olika typer av miljöbilar är reduktionen av förmånsvärdet för miljöfordon. Gällande bestämmelser om reducerade
  Inlämnad
  2010-02-26
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet

  Skriftlig fråga 2009/10:563 av Olander, Ronny (s)

  den 23 februari Fråga 2009/10:563 Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet av Ronny Olander s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För tre år sedan drog den borgerliga regeringen ned anslagen till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner kronor under en treårsperiod. Neddragningen har inte bara drabbat huvudkontoret
  Inlämnad
  2010-02-23
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Mårdhunden och den biologiska mångfalden

  Skriftlig fråga 2009/10:562 av Olander, Ronny (s)

  den 23 februari Fråga 2009/10:562 Mårdhunden och den biologiska mångfalden av Ronny Olander s till miljöminister Andreas Carlgren c Mårdhunden, som har etablerat sig i Sverige, är ett mycket oönskat inslag i den svenska faunan. Mårdhunden är en för landet främmande art, som allvarligt hotar biologisk mångfald, skadar
  Inlämnad
  2010-02-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Satsning på biogas

  Skriftlig fråga 2009/10:539 av Olander, Ronny (s)

  den 17 februari Fråga 2009/10:539 Satsning på biogas av Ronny Olander s till miljöminister Andreas Carlgren c Biogas är ett mycket miljö- och klimatvänligt förnybart bränsle. Biogasen kan i framtiden spela en viktig roll när det gäller att minska transporternas påverkan på klimatet och skapa fler jobb lokalt och
  Inlämnad
  2010-02-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fiske av strömming i Östersjön

  Fiske av strömming i Östersjön

  Interpellation 2009/10:211 av Sandberg, Gunnar (s)

  den 1 februari Interpellation 2009/10:211 Fiske av strömming i Östersjön av Gunnar Sandberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige har dispens för fiske av bland annat strömming i Östersjön och försäljning av den, på grund av höga halter av dioxin, till utgången av år 2011. Att efter detta datum inte
  Inlämnad
  2010-02-01
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Fortsatt dispens för surströmming

  Skriftlig fråga 2009/10:461 av Olander, Ronny (s)

  den 1 februari Fråga 2009/10:461 Fortsatt dispens för surströmming av Ronny Olander s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sedan några år tillbaka har Sverige och Finland dispens från EU:s förbud att fisk med halter av dioxin som överstiger gränsvärdet får säljas på marknaden. Skälet till dispensen är att
  Inlämnad
  2010-02-01
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Butiksrån som en arbetsmiljöfråga

  Skriftlig fråga 2009/10:456 av Olander, Ronny (s)

  den 28 januari Fråga 2009/10:456 Butiksrån som en arbetsmiljöfråga av Ronny Olander s till justitieminister Beatrice Ask m Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda rån mot butiker visar att 1 161 butiker i Sverige blev utsatta för rån under 2009. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2008, som i sin
  Inlämnad
  2010-01-28
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring s47005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:77. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås att 5 kap. 3 c 6 utlänningslagen ska ha följande lydelse: en utlänning
  Inlämnad
  2010-01-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kommunernas möjlighet till kameraövervakning

  Kommunernas möjlighet till kameraövervakning

  Interpellation 2009/10:120 av Astudillo, Luciano (s)

  den 18 november Interpellation 2009/10:120 Kommunernas möjlighet till kameraövervakning av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Den 4 november 2009 lämnades 2008 års kameraövervakningsutredning över till justitieminister Beatrice Ask som tidigare sagt att hon välkomnar en förenkling av reglerna
  Inlämnad
  2009-11-18
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)

Filter