Ragnwi Marcelind (KD)

Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 augusti Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk ärendehantering att myndigheterna
  Inlämnad
  2006-08-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad

  Skriftlig fråga 2005/06:1941 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 24 juli Fråga 2005/06:1941 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad Under den senaste femårsperioden har en stor del av det svenska bredbandsnätet lagts ned invid de allmänna vägarna i vårt land. Avtal om markupplåtelse har träffats
  Inlämnad
  2006-07-24
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Betänkande 2005/06:BoU9

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar

  Skriftlig fråga 2005/06:1656 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1656 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar Den 27 april 2006 lämnade Banverket ett preliminärt förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar. Enligt förslaget fastställs årsavgiften till mellan 20 000 och
  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Arbetsmiljön på länsstyrelserna

  Skriftlig fråga 2005/06:1584 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 maj Fråga 2005/06:1584 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Arbetsmiljön på länsstyrelserna Akademikers kompetens tas inte till vara inom landets länsstyrelser visar en enkät bland SACO:s samtliga medlemmar på landets länsstyrelser. Nio av tio akademiker upplever brister i hur länsstyrelserna
  Inlämnad
  2006-05-11
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reformerad hyressättning

  Reformerad hyressättning

  Betänkande 2005/06:BoU10

  Ett nytt system ska införas för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse,
  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  39, 167 minuter
  Justering
  2006-05-02
  Debatt
  2006-05-10
  Beslut
  2006-05-11
 • Bostadsförsörjningen

  Skriftlig fråga 2005/06:1526 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1526 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsförsörjningen Statskontoret har i en rapport redovisat hur arbetet med de statliga målen för bostadsförsörjningen går till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Uppsala. Rapporten bygger på ny empiri.
  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Geodatarådet inom lantmäteriområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1525 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1525 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Geodatarådet inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att inrätta ett geodataråd.
  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

  Naturresursfrågor och vattenrätt

  Betänkande 2005/06:BoU11

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  26, 75 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-05-03
  Beslut
  2006-05-03
 • med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  1 Sammanfattning 1.1 Konjunkturuppgång mot orolig bakgrund Ett folkmord pågår i Darfurprovinsen i Sudan. Terrorattacker gränsande till inbördeskrig plågar dagligen människorna i Irak. Flodvågen i Sydostasien vid jultid 2004 och osedvanligt våldsamma orkaner i Karibiska sjön har dränkt eller sopat med sig allt i sin väg.
  Inlämnad
  2006-05-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Marknads- och konkurrensråd inom lantmäteriområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1471 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 25 april Fråga 2005/06:1471 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Marknads- och konkurrensråd inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 om Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att
  Inlämnad
  2006-04-25
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

  Motion 2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utgångspunkter för Sveriges klimatpolitik 4 4 Det internationella arbetet mot klimatförändringar 5 4.1 Kyotoprotokollet är grunden för klimatarbetet 5 4.2 Samarbete inom EU 5 4.2.1 Befintlig teknik existerar 5 4.2.2 Mer forskning 6
  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU14 2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

  Motion 2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om besiktning för ombyggda fordon och uppbyggda fordon samt inrättande av ett hobbyfordonsrådInledning Kristdemokraterna har i tidigare motioner beskrivit hur viktig fordonshobbyn är för Sverige. Vi välkomnar därför
  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i propositionen föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen skall konkretiseras. Riksdagen avslår förslaget till lag om energideklaration för byggnader och begär att regeringen återkommer till
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

  Motion 2005/06:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen med undantag av föreslagen förändring i 27 lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag om hur avgiften för kärnavfallshantering skall beräknas samt riskavgiften. Proposition 2005/06:183
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 2005/06:MJ37 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Övergripande nationell strategi för svenskt fiske 20072013 4 4.1 Pelagiskt fiske 5 4.2 Kustnära fiske 5 4.3 Stärk inflytandet genom de rådgivande nämnderna 6 4.4 Skapa en framtid för fiskerinäringen 6 4.5 Inför ett yrkesfiskaravdrag 7
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av redog. 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket

  Motion 2005/06:MJ31 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör skaffa överblick och kontroll över tillströmningen av regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, samt principiellt ta ställning till vad som är en lämplig balans mellan politikutformande och politikgenomförande
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2006/07:MJU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010

  Motion 2005/06:MJ27 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Ekologisk produktion behövs 2 3 Förenklat regelsystem som gynnar ekologisk produktion 2 4 Samspel mellan ekologisk och konventionell produktion 4 5 Näringsförluster 4 6 Märkningens betydelse 4 7 Forskning och utveckling 5 8 Finansiella konsekvenser 5 1 Förslag
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.

  Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Likvärdiga konkurrensvillkor 3 4 Likvärdiga krav för riskfylld livsmedelshantering 4 5 Likvärdig kontroll inom Sverige 4 6 Rationell kontroll med kompetenta kontrollanter 5 7 Inrikta kontrollen dit den bäst behövs 5 8 Rimliga avgifter
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
 • Bredband till glesbygden i Gävleborg

  Skriftlig fråga 2005/06:1251 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 mars Fråga 2005/06:1251 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Bredband till glesbygden i Gävleborg Arbetslösheten i Gävleborg och i Söderhamns kommun är rekordhög. Regeringens lösning tycks vara att stoppa huvudet i sanden. Plusjobb och utbildningsinsatser tycks enligt Socialdemokraterna
  Inlämnad
  2006-03-21
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)

Filter