Per-Samuel Nisser (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Värmlands län
Titel
partiombudsman, lantbrukare
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2001-10-19 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 2001-10-19

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2001-11-02 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 2001-10-19

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2001-03-27 – 2001-04-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • polisen i Värmland

  Skriftlig fråga 2001/02:1547 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1547 av Per-Samuel Nisser m till justitieminister Thomas Bodström om polisen i Värmland Polismyndigheten i Värmland har i dagarna sagt upp 26 civilanställda. Tidigare i år har 22 poliser slutat i förtid. Utvecklingen i Värmland är att från att ha varit över 500 poliser, tjänstgör i dag

  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting

  Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184. Motivering Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveaskogs uppdrag

  Skriftlig fråga 2001/02:1300 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 5 juni Fråga 2001/02:1300 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Ulrica Messing om Sveaskogs uppdrag Staten innehar i dag närmare 6 miljoner hektar produktiv skogsmark som förvaltas av ett antal myndigheter. Då inräknat Assi Domän. Sveaskog är därmed den största skogsförvaltaren i Sverige i dag. Efter alla turer

  Inlämnad
  2002-06-05
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • VA-sektorn

  Skriftlig fråga 2001/02:1263 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 30 maj Fråga 2001/02:1263 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Lena Sommestad om VA-sektorn VA-sektorn vatten och avlopp omfattar mycket stor verksamhet, allt från uttag av råvatten, beredning av dricksvatten, distribution till kund, insamlande av avloppsvatten till rening innan vattnet skickas tillbaka i kretsloppet.

  Inlämnad
  2002-05-30
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skogsbruket och dieselskatten

  skogsbruket och dieselskatten

  Interpellation 2001/02:431 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:431 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Ulrica Messing om skogsbruket och dieselskatten Skogen har en avgörande betydelse för Sverige vad gäller ekonomi, sysselsättning och möjligheter för landsbygden att leva och utvecklas. Skogsbranschen som helhet står för ca 80 miljarder kronor

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: basindustrins elförsörjning

  basindustrins elförsörjning

  Interpellation 2001/02:367 av Karlsson, Ola (m)

  den 12 april Interpellation 2001/02:367 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om basindustrins elförsörjning Den svenska basindustrin är beroende av god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Den elintensiva industrin, dvs. stål- och metallverk, företag som är verksamma inom massa- och pappersindustrin,

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • gremeniellaangrepp i skogen

  Skriftlig fråga 2001/02:1118 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 26 april Fråga 2001/02:1118 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Ulrica Messing om gremeniellaangrepp i skogen Stora skogsarealer i Sverige, över två miljoner hektar, är smittade av den fruktade gremeniellasvampen som angriper tallar. Under hösten och vintern har stora arealer avverkats eller gallrats hårt för

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • akrylamid i livsmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:1117 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 26 april Fråga 2001/02:1117 av Per-Samuel Nisser m till jordbruksminister Margareta Winberg om akrylamid i livsmedel Vi har fått rapporter om nya upptäckter av ämnet akrylamid i livsmedel. Akrylamid är ett kemiskt ämne som främst används för framställning av polyakrylamid, som är en tillsats för bl.a. rening av

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • permetrin i Sverige

  Skriftlig fråga 2001/02:1099 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 23 april Fråga 2001/02:1099 av Per-Samuel Nisser m till statsrådet Ulrica Messing om permetrinanvändning i Sverige För att skydda tallplantor mot snytbaggeangrepp används substansen permetrin i flera preparat. Denna substans får användas t.o.m. år 2003. Därefter är det enligt EU förbjudet. Det är stor oro i näringen

  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • skatt på avfallsförbränning

  Skriftlig fråga 2001/02:1096 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 23 april Fråga 2001/02:1096 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Det kommer att hända mycket framgent inom avfallshanteringen. Vi har producentansvaret för plast, metall, glas, pappersförpackningar, tidningar, däck, bilar och elektronik. Det blir ett förbud att

  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • avgifter för utländska studenter

  Skriftlig fråga 2001/02:1095 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 23 april Fråga 2001/02:1095 av Per-Samuel Nisser m till utbildningsminister Thomas Östros om avgifter för utländska studenter Det är positivt med utbyte av studenter mellan länder och en ökad internationalisering är bra. Små högskolor och universitet har ofta ett mindre internationellt inslag i sin verksamhet.

  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • kärnkraftsavvecklingen

  Interpellation 2001/02:383 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 18 april Interpellation 2001/02:383 av Per-Samuel Nisser m till näringsminister Björn Rosengren om kärnkraftsavvecklingen Näringsministern och regeringen har nu kommit med besked kring avvecklingen av kärnkraften. Man vill lägga ned fungerande kraftverk i Ringhals, Oskarshamn, Barsebäck och Forsmark. Dessa kärnkraftverk

  Inlämnad
  2002-04-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • polismyndigheten i Värmland

  Interpellation 2001/02:382 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 18 april Interpellation 2001/02:382 av Per-Samuel Nisser m till justitieminister Thomas Bodström om Polismyndigheten i Värmland I Värmland har polisstyrelsen beslutat att säga upp 35 civilanställda. Dessa 35 personer har i dag arbetsuppgifter som naturligtvis måste utföras av någon annan. Någon annan i detta fall

  Inlämnad
  2002-04-18
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • omhändertagande av djur

  Skriftlig fråga 2001/02:1063 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 16 april Fråga 2001/02:1063 av Per-Samuel Nisser m till justitieminister Thomas Bodström om omhändertagande av djur Tyvärr händer det ibland att enskilda djurhållare inte sköter om sina djur på ett riktigt sätt. Orsakerna bottnar ofta i sociala problem. Djurskyddsinspektörer och veterinärer är de som har tillsyn

  Inlämnad
  2002-04-16
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Motion 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ36 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad djurskyddstillsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att A-lotteriets nuvarande rätt att sälja lotter över Internet bör upphävas med omedelbar verkan i enlighet

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K91 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om ändring i 4 lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område och i

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • ökat inslag av personval

  Skriftlig fråga 2001/02:1003 av Nisser, Per-Samuel (m)

  den 8 april Fråga 2001/02:1003 av Per-Samuel Nisser m till statsminister Göran Persson om ökat inslag av personval Statsministern har i medierna, senast i TV onsdagen den 13 april, påtalat vikten av att vitalisera demokratin och vårt valsystem. Statsministern sade sig vara positiv till ett ökat inslag av personval,

  Inlämnad
  2002-04-08
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor

  Motion 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara vid myndighetskontroll. Motivering I proposition 2001/02:137

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter