Nils Nordh (S)

Född år
1931
Avliden
30 juni 2007

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppl i Civilutskottet 82/83, Bostadsutskottet 83/84-87/88, Utrikesutskottet 87/88, Justitieutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94. Led av Bostadsutskottet 88/89-90/91 och Justitieutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Norrahammar

Utbildning

Yrkesmilitär 47-52. Gjutare vid Parca-Norrahammar AB 52-71, maskinreparatör 71-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Parca-Norrahammar AB 73--83. - Led av styrelsen för Arbetarnas bildningsförbund i Vätterstad, ordf 86-90. - Led av styrelsen för Svenska Gjutareförbundets avdelning 20 55-63, vice ordf 60-63, och Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 48 63-83, ordf 76-83. - Led av styrelsen för Norrahammars SAP-förening, ordf 83-90, sekreterare 90-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 87-91. - Led av livsmedelskontrollutredningen 83-86 och utredningen om det kommunala inflytandet vid regeringens tillåtlighetsprövning av vissa industrianläggningar 89-90.

Kommunala uppdrag

Led av Jönköpings kommunfullmäktige 80-82.

Föräldrar

Stataren Gustaf Erik Nordh och Helga Viktoria Larsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf56 av Karin Wegestål och Nils Nordh (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf56 av Karin Wegestål och Nils Nordh s med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet ATP var en utmärkt reform när den genomfördes. ATP- systemet är också en naturlig och bra bas för framtidens pensioner. Därför är det en brist i regeringens proposition
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen Inledning I kompletteringspropositionens bilaga 2, Justitiedepartementet, föreslår regeringen att anslaget till den
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A82 av Nils Nordh m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A82 av Nils Nordh m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Regeringen föreslår i propositionen genomgripande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen genom bl.a. förstatligandet av den privata A-kassan. Som intäkt tas det dramatiska
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

  Motion 1993/94:Bo30 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo30 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås ett antal förändringar som bl.a. syftar till att ge möjlighet för enskilda hyresgäster att stå på sidan om förhandlingssystemet. Systemet blir därmed i realiteten
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

  Motion 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Sammanfattning I propositionen redovisar regeringen sin principiella inställning till specialdomstolar. Det är regeringens uppfattning att flertalet av de måltyper som för närvarande
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T46 av Nils Nordh m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T46 av Nils Nordh m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Propositionen föreslår att AB Svensk Bilprovnings monopol på den periodiska kontrollbesiktningen av motorfordon upphör. AB Svensk Bilprovnings verksamhet har genom åren gett en betryggande trafiksäkerhet
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Motion 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Sammanfattning I propositionen föreslås försöksverksamhet med elektronisk intensivövervakning i syfte att ge kunskap om hur en sådan övervakningsteknik
  Inlämnad
  1994-03-31
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K41 av Nils Nordh m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K41 av Nils Nordh m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Propositionen föreslår att en ny myndighet inrättas inom mediaområdet. Den nuvarande organisationen med Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

  Motion 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Sammanfattning I propositionen föreslås att en brottsofferfond inrättas, huvudsakligen finansierad genom avgifter
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Stärkt skydd mot bortrövande av barn

  Motion 1993/94:L420 av Nils Nordh och Lena Öhrsvik (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L420 av Nils Nordh och Lena Öhrsvik s Stärkt skydd mot bortrövande av barn Under senare år har vi blivit uppmärksammade på att åtskilliga barn rövats kidnappats bort från vårdnadshavaren och förts till annat land. Risken för ett bortrövande är störst där fadern är av utländsk härkomst
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnens rätt

  Motion 1993/94:L419 av Nils Nordh (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L419 av Nils Nordh s Barnens rätt Barns rättigheter är i dag klart uttalade av såväl Socialstyrelsen som av Förenta nationerna. Detta borde vara nog för att myndigheter och handläggare skall arbeta därefter. Sverige har ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter men likväl fungerar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Götalandsbanan

  Motion 1993/94:T542 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T542 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Götalandsbanan I betänkande 1992/93:36 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.skrev trafikutskottet bl.a.Utskottet anser det angeläget att infrastrukturplaneringen bedrivs med god framföhållning. Götalandsbanan utgör enligt det underlag som presenterats
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordningsbestämmelser i den allmänna försäkringen

  Motion 1993/94:Sf253 av Nils Nordh m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf253 av Nils Nordh m.fl. s Samordningsbestämmelser i den allmänna försäkringen Lagen om allmän försäkring LAF och dess samordningsbestämmelser har ute i det verkliga livet skapat problem som inte förutsågs vid införandet. Det gäller i första hand den reducering av tidigare beslutad livränta
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärdsprogram för trähusbranschens fortlevnad

  Motion 1993/94:Bo208 av Catarina Rönnung m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo208 av Catarina Rönnung m.fl. s Åtgärdsprogram för trähusbranschens fortlevnad Riksdag och regering har i tidigare konjunkturnedgångar stimulerat bostadsproduktionen i vetskap om att en fungerande byggindustri är en motor för hemmamarknaden som ger positiva följdeffekter i snickeri-möbel-sanitets-
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En kriminalvårdsanstalt i Värnamo

  Motion 1993/94:Ju505 av Nils Nordh (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju505 av Nils Nordh s En kriminalvårdsanstalt i Värnamo Kriminalvårdsstyrelsen konstaterar att beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalterna är mycket besvärande. Brottsförebyggande rådet beräknar att antalet fängelseplatser kommer att öka med ca 1 100. Det är framför allt den grövre
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsdomstolen och hyresnämnderna

  Motion 1993/94:Ju417 av Nils Nordh och Hans Göran Franck (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju417 av Nils Nordh och Hans Göran Franck s Bostadsdomstolen och hyresnämnderna På justitiedepartementet pågår en översyn av specialdomstolarna. I promemorian Ds 1993:34 föreslås bl.a. att Bostadsdomstolen skall avskaffas. Detsamma föreslås vad avser intresseledamöterna i såväl Bostadsdomstol
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Domstolsväsendet m.m.

  Motion 1993/94:Ju412 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju412 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Domstolsväsendet m.m. Sammanfattning I motionen föreslås att man återgår till den ordning som tidigare gällde för sammansättningen av Domstolsverkets styrelse, nämligen att medborgerlig insyn garanteras genom allmänrepresentanter i styrelsen samt att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Nissastigen

  Motion 1993/94:T330 av Nils Nordh och Martin Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T330 av Nils Nordh och Martin Nilsson s Nissastigen Trafiken svarar för en allt större del av miljöfarliga utsläpp. Det är klart dokumenterat. Det betyder ökade hälsorisker, framför allt för de människor som bor i de tätorter som de stora trafiklederna genomkorsar. De positiva effekter
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningsförhållandena i Jönköpings län

  Motion 1993/94:A463 av Martin Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A463 av Martin Nilsson m.fl. s Sysselsättningsförhållandena i Jönköpings län Bakgrund I den socialdemokratiska motionen i anledning av prop. 1993/94:100 om den ekonomiska politiken utgör sysselsättningen en viktig del. Med instämmande i vad som föreslås i partimotionen vill vi anföra
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)

  Motion 1993/94:So37 av Nils Nordh och Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So37 av Nils Nordh och Bengt Kronblad s med anledning av prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen 1993:581 Inför beslutet om förbud mot tobaksreklam har Tobaksbolaget påstått att den internationella tobaksindustrin gynnas och att en av drivkrafterna bakom produktutveckling riskerar
  Inlämnad
  1993-12-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter