Martin Andreasson (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
utredare, fil kand
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2012-03-20 – 2012-06-20

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-02-16 – 2006-10-02

Finansutskottet

Extra suppleant
2012-03-20 – 2012-06-20

Skatteutskottet

Extra suppleant
2012-03-20 – 2012-06-20

Lagutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Extra suppleant
2012-03-20 – 2012-06-20

Valprövningsnämnden

Ledamot
2011-04-06 – 2015-02-18

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Assisterad befruktning för ensamstående

  Skriftlig fråga 2011/12:674 av Andreasson, Martin (FP)

  den 20 juni Fråga 2011/12:674 Assisterad befruktning för ensamstående av Martin Andreasson FP till socialminister Göran Hägglund KD Den 29 mars 2012 beslutade riksdagen, med bifall till socialutskottets förslag i betänkande 2011/12:SoU26, att tillkännage för regeringen att regeringen efter att ha vidtagit de utredningsåtgärder
  Inlämnad
  2012-06-20
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Utredning om värdmoderskap

  Skriftlig fråga 2011/12:673 av Andreasson, Martin (FP)

  den 20 juni Fråga 2011/12:673 Utredning om värdmoderskap av Martin Andreasson FP till socialminister Göran Hägglund KD Den 29 mars 2012 beslutade riksdagen, med bifall till socialutskottets förslag i betänkande 2011/12:SoU26, att tillkännage för regeringen att regeringen bör vidta utredningsåtgärder för att förutsättningslöst
  Inlämnad
  2012-06-20
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Hbt-personers yttrandefrihet i Ryssland

  Skriftlig fråga 2011/12:566 av Andreasson, Martin (FP)

  den 4 maj Fråga 2011/12:566 Hbt-personers yttrandefrihet i Ryssland av Martin Andreasson FP till utrikesminister Carl Bildt M En av Rysslands mest kända aktivister för hbt-personers rättigheter, Nikolaj Aleksejev, dömdes i dag av en domstol i Sankt Petersburg för att ha gjort propaganda för homosexualitet till
  Inlämnad
  2012-05-04
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter

  Allmänna motioner om punktskatter

  Betänkande 2011/12:SkU16

  Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  39, 139 minuter
  Justering
  2012-03-15
  Debatt
  2012-03-28
  Beslut
  2012-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

  Allmänna motioner om inkomstskatter

  Betänkande 2011/12:SkU13

  Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. I första hand bör frågan utredas. En utredning ska bedöma hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar

  Behandlade dokument
  92
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  35, 127 minuter
  Justering
  2012-03-15
  Debatt
  2012-03-28
  Beslut
  2012-03-28
 • Översyn av namnlagen

  Skriftlig fråga 2005/06:2010 av Andreasson, Martin (fp)

  den 14 augusti Fråga 2005/06:2010 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström s Översyn av namnlagen På senare år har riksdagen upprepade gånger pekat på behovet av att göra en översyn av namnlagen 1982:670Redan våren 2001 tillkännagav riksdagen att tiden var mogen för att göra en undersökning
  Inlämnad
  2006-08-14
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den sverigefinska nationella minoriteten

  Den sverigefinska nationella minoriteten

  Interpellation 2005/06:394 av Lundström, Nina (fp)

  den 9 maj Interpellation 2005/06:394 av Nina Lundström fp till statsrådet Jens Orback s Den sverigefinska nationella minoriteten Sverige ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det innebär ett erkännande
  Inlämnad
  2006-05-09
  Besvarare
  Jens Orback (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: HBT-personers situation och den kommunala sektorn

  HBT-personers situation och den kommunala sektorn

  Interpellation 2005/06:470 av Andreasson, Martin (fp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:470 av Martin Andreasson fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s HBT-personers situation och den kommunala sektorn RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har nyligen presenterat en kartläggning över situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i landets
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Jens Orback (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Trängselskatten och kommunal demokrati

  Trängselskatten och kommunal demokrati

  Interpellation 2005/06:466 av Andreasson, Martin (fp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:466 av Martin Andreasson fp till finansminister Pär Nuder s Trängselskatten och kommunal demokrati Det står nu klart att en klar majoritet av kommunerna i Stockholms län kommer att hålla rådgivande folkomröstningar den 17 september om försöket med trängselskatt i regionen. Totalt
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens ungdomspolitik

  Regeringens ungdomspolitik

  Interpellation 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp)

  den 12 maj Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Regeringens ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen konstaterar i Ung 2004 Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken att regeringens ungdomspolitik har varit ett misslyckande på följande områden: Antalet unga arbetslösa
  Inlämnad
  2006-05-12
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Jämställdhet i näringslivet utan kvotering

  Jämställdhet i näringslivet utan kvotering

  Interpellation 2005/06:444 av Pilsäter, Karin (fp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:444 av Karin Pilsäter fp till näringsminister Thomas Östros s Jämställdhet i näringslivet utan kvotering För en liberal feminist är det strukturer i samhället som lägger grunden för det ojämställda Sverige. Vi måste se sambandet mellan kvinnors ensidiga arbetsmarknad, löneskillnaderna,
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt

  Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt

  Interpellation 2005/06:397 av Andreasson, Martin (fp)

  den 10 maj Interpellation 2005/06:397 av Martin Andreasson fp till näringsminister Thomas Östros s Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt Varje år presenteras ungefär 1 300 nya och reviderade standarder som har relevans för svenska konsumenter och svenskt näringsliv. Enbart på Europanivå finns 10 000
  Inlämnad
  2006-05-10
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation

  Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation

  Interpellation 2005/06:469 av Andreasson, Martin (fp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:469 av Martin Andreasson fp till statsrådet Morgan Johansson s Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation Diskriminering, osynliggörande och utanförskap är samhällsproblem som inte bara handlar om individers lika rättigheter och möjligheter i samhället. Det finns
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder

  Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder

  Interpellation 2005/06:392 av Ullenhag, Erik (fp)

  den 5 maj Interpellation 2005/06:392 av Erik Ullenhag fp till utrikesminister Jan Eliasson s Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder Det är oroligt i delar av Kurdistan. Säkerhetsstyrkor och polis öppnade för några dagar sedan eld mot civila kurder i Diyarbakir. Civila vuxna och barn möttes
  Inlämnad
  2006-05-05
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Ryssland

  Skriftlig fråga 2005/06:1715 av Andreasson, Martin (fp)

  den 30 maj Fråga 2005/06:1715 av Martin Andreasson fp till utrikesminister Jan Eliasson s Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Ryssland Lördagen den 27 maj skingrades under brutala former en fredlig demonstration i Moskva för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Enligt
  Inlämnad
  2006-05-30
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

  Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skälen för presstödets avvecklande. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:201 i sin helhet. Riksdagen beslutar att avskaffa driftsstödet och utvecklingsstödet fr.o.m. den 1 januari 2007. Riksdagen begär
  Inlämnad
  2006-05-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:KU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Förbud mot homosexuella relationer i Nicaragua

  Skriftlig fråga 2005/06:1598 av Andreasson, Martin (fp)

  den 12 maj Fråga 2005/06:1598 av Martin Andreasson fp till utrikesminister Jan Eliasson s Förbud mot homosexuella relationer i Nicaragua Nicaragua tillhör det fåtal länder i världen som under de senaste åren kraftigt försämrat sin lagstiftning gällande homo- och bisexuella. Landet införde nämligen år 1992 ett straffrättsligt
  Inlämnad
  2006-05-12
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Sammanfattning: Kom igen Sverige Regeringen överdriver styrkan i svensk ekonomi. Talet om Bäst i Europa saknar täckning i robust statistik. Sedan Göran Persson blev statsminister för tio år sedan har avståndet mellan Sverige och de länder i Europa som gått bäst ökat kraftigt. För tio år sedan låg de fem bästa OECD-länderna,
  Inlämnad
  2006-05-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

  Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

  Betänkande 2005/06:AU6

  Riksdagen sade nej till motioner om diskriminering och jämställdhet från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att Diskrimineringskommittén nyligen har lämnat sina förslag till en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Riksdagen vill vänta in den fortsatta behandlingen av de förslagen. Även
  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  38, 227 minuter
  Justering
  2006-03-30
  Debatt
  2006-04-20
  Beslut
  2006-04-20
 • med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

  Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för konsumentpolitiken. Riksdagen beslutar om ny målstruktur för konsumentpolitiken i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya indikatorer för konsumentpolitiken. Riksdagen
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2005/06:LU33
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag

Filter