Markus Selin (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 210
Titel
Civilingenjör/civilekonom.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Försvarsutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2020-08-01 – 2022-09-26
Statsrådsersättare
2019-02-01 – 2020-07-31
Ersättare
2019-01-22 – 2019-01-31
Statsrådsersättare
2018-09-24 – 2019-01-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-20 – 2022-12-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-18 –
Ledamot
2018-10-02 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18- (statsrådsersättare 180924-190121 och 190201-). Ledamot EU-nämnden 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-.

Föräldrar

Metallarbetaren Timo Selin och lokalvårdaren Anja Selin, f. Madetoja.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

  Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

  Betänkande 2019/20:MJU20

  Bestämmelserna om avfallshantering ska förändras och förtydligas i olika lagar. Det innebär bland annat att

  • definitioner och bestämmelser införs om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling av och kostnader för hantering av avfallet
  • kommunernas

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 37 minuter
  Justering
  2020-06-04
  Bordläggning
  2020-06-12
  Debatt
  2020-06-15
  Beslut
  2020-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

  En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

  Betänkande 2019/20:MJU19

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa miljöbalken till nya EU-förordningar. Det införs även vissa nya bestämmelser för att effektivisera och förtydliga tillinsynen. Länsstyrelserna ges också rätt att ställa krav på kommuner som inte fullgör

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  7, 58 minuter
  Justering
  2020-06-04
  Bordläggning
  2020-06-12
  Debatt
  2020-06-15
  Beslut
  2020-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik

  Kemikaliepolitik

  Betänkande 2019/20:MJU14

  Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om kombinationseffekter av kemiska ämnen, mikroplaster i kemiska produkter och bekämpningsmedel.

  Anledningen är gällande regler och att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 49 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-05-05
  Debatt
  2020-05-06
  Beslut
  2020-05-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Näringsminister Ibrahim Baylan S

 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2019/20:MJU12

  Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlade bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  23, 83 minuter
  Justering
  2020-04-16
  Bordläggning
  2020-04-21
  Debatt
  2020-04-22
  Beslut
  2020-04-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård

  Vattenvård

  Betänkande 2019/20:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om vattenvård. Anledningen är bland annat att utredningar och insatser redan pågår inom området.

  Motionerna handlar exempelvis om enskilda avlopp, övergödning, mikroplatser och marint skräp samt vattenförsörjning.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  16, 74 minuter
  Justering
  2020-03-03
  Bordläggning
  2020-03-17
  Debatt
  2020-03-18
  Beslut
  2020-03-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2019/20:MJU11

  Regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utvecklingen av det svenska vattenbruket och se över reglerna på området för att öka omfattningen av vattenbruk i Sverige. Det anser riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  28, 112 minuter
  Justering
  2020-03-03
  Bordläggning
  2020-03-11
  Debatt
  2020-03-12
  Beslut
  2020-03-18
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S EU-minister Hans Dahlgren S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Miljö- och klimatminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Näringsminister Ibrahim Baylan S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Inrikesminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Utbildningsminister Anna Ekström

 • En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart

  Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. S En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget med en klimatsmart, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart och tillkännager detta

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Gemensam Östersjöförvaltning

  Motion 2019/20:1382 av Hanna Westerén m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:1382 av Hanna Westerén m.fl. S Gemensam Östersjöförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska behovet av en gemensam Östersjöförvaltning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Redan år 2008 rapporterade Världsnaturfonden

  Inlämnad
  2019-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hållbar energiförsörjning

  Motion 2019/20:1381 av Hanna Westerén m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:1381 av Hanna Westerén m.fl. S Hållbar energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för att nå Sveriges högt uppsatta miljö- och klimatmål fortsatt verka i enlighet med den ingångna energiöverenskommelsen och tillkännager detta

  Inlämnad
  2019-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:NU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ledarskapsutbildning på vetenskaplig grund inom statsförvaltningen

  Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:949 av Markus Selin S Ledarskapsutbildning på vetenskaplig grund inom statsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att införa krav på att ledarskapsutbildning inom statsförvaltningen ska bygga på vetenskaplig

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner

  Motion 2019/20:1258 av Isak From m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:1258 av Isak From m.fl. S Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av obligatorisk ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:CU14 2019/20:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Konkurrenskraftig klimatsmart industri

  Motion 2019/20:1262 av Isak From m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:1262 av Isak From m.fl. S Konkurrenskraftig klimatsmart industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om industrins regionala betydelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:NU12 2019/20:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Fossilfria exportkrediter

  Motion 2019/20:1198 av Marlene Burwick m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:1198 av Marlene Burwick m.fl. S Fossilfria exportkrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fossilfria exportkrediter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Det kommer

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:NU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regelförenklingar inom socialförsäkringssystemen för medborgare som flyttar inom Norden

  Motion 2019/20:636 av Markus Selin (S)

  Motion till riksdagen 2019/20:636 av Markus Selin S Regelförenklingar inom socialförsäkringssystemen för medborgare som flyttar inom Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med regelförenklingar och ökad servicenivå inom socialförsäkringssystemen för medborgare

  Inlämnad
  2019-09-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter