Malte Roos (MP)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Hallands län
Född år
1994
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2023-04-10 – 2023-05-07

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2023-04-10 – 2023-05-07

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2023-04-10 – 2023-05-07

Justitieutskottet

Extra suppleant
2023-04-10 – 2023-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2023-04-10 – 2023-05-07

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2022/23:106 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

  Motion 2022/23:2391 av Jan Riise m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2391 av Jan Riise m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:106 Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att

  Inlämnad
  2023-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

  Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

  Betänkande 2022/23:JuU8

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa straffen för brott i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser. Syftet med lagändringarna är att markera allvaret i den här typen av brott och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa gängkriminaliteten.

  Straffen

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 45 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2022/23:JuU10

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om polisfrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utrednings- och beredningsarbete.

  Motionerna handlar exempelvis om en mer effektiv polis,

  Behandlade dokument
  80
  Förslagspunkter
  61
  Reservationer
  64 
  Anföranden och repliker
  11, 88 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Tillkommande förslag för 2023 Stöd till hushåll och barnfamiljer Slopad matmoms på basvaror Gratis frukost i skolan Det förhöjda

  Inlämnad
  2023-04-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2022/23:JuU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 150 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, sexualbrott, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer, unga brottsoffer, skadestånd och statistik.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete eller aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  56
  Reservationer
  56 
  Anföranden och repliker
  8, 66 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-19

Filter