Luciano Astudillo (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Malmö kommun
Titel
Civilingenjör
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
2010-12-01 – 2011-06-30
Statsrådsersättare
2004-11-01 – 2006-10-02
Statsrådsersättare
2002-12-21 – 2004-10-31
Statsrådsersättare
2002-09-30 – 2002-11-04

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2002-10-23

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Civilutskottet

Extra suppleant
2010-12-10 – 2011-06-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

  Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

  Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala
  Inlämnad
  2011-06-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2011/12:CU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

  Skriftlig fråga 2010/11:458 av Astudillo, Luciano (S)

  den 20 april Fråga 2010/11:458 Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare av Luciano Astudillo S till statsrådet Erik Ullenhag FP Enligt en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 19 april vill regeringen begränsa svenskundervisningen för invandrare, sfi, till två år. Ett sådant beslut skulle slå
  Inlämnad
  2011-04-20
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • Passkontroll av gränspendlare över Öresund

  Skriftlig fråga 2010/11:394 av Astudillo, Luciano (S)

  den 18 mars Fråga 2010/11:394 Passkontroll av gränspendlare över Öresund av Luciano Astudillo S till statsrådet Ewa Björling M Nyligen uppmärksammade medierna ett fall då en svensk medborgare med invandrarbakgrund blev stoppad på Öresundståget av danska passkontrollanter som krävde pass i en stickprovskontroll.
  Inlämnad
  2011-03-18
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Kommunernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn

  Skriftlig fråga 2010/11:339 av Astudillo, Luciano (S)

  den 1 mars Fråga 2010/11:339 Kommunernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn av Luciano Astudillo S till statsrådet Tobias Billström M Regeringen har äntligen insett att det krävs utökade möjligheter för staten att kunna anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommunplacering för att därmed säkerställa ett rimligt
  Inlämnad
  2011-03-01
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Möjligheter till forskning inom Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 2010/11:324 av Astudillo, Luciano (S)

  den 22 februari Fråga 2010/11:324 Möjligheter till forskning inom Öresundsregionen av Luciano Astudillo S till utbildningsminister Jan Björklund FP Forskningsmiljöerna inom teknik, medicin och naturvetenskap i Öresundsregionen är fortfarande bland de 30 bästa i världen. Men regionen tappar mark i snabb takt gentemot
  Inlämnad
  2011-02-22
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

  Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V)

  Motion till riksdagen 2010/11:S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, V med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen S68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för
  Inlämnad
  2011-02-17
  Förslag
  9
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Jämställda arbetsplatser

  Jämställda arbetsplatser

  Interpellation 2009/10:386 av Green, Monica (s)

  den 19 maj Interpellation 2009/10:386 Jämställda arbetsplatser av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Under de borgerliga regeringsåren har jämställdhetsarbetet gått bakåt. Men nu görs försök att dölja det faktum att regeringens skattesänkningar och nedskärningar har missgynnat
  Inlämnad
  2010-05-19
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svensk-dansk satsning på Kastrup

  Svensk-dansk satsning på Kastrup

  Interpellation 2009/10:424 av Astudillo, Luciano (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:424 Svensk-dansk satsning på Kastrup av Luciano Astudillo s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Malmö stad, Lunds kommun och Region Skåne är beredda att tillsammans satsa 9 miljoner kronor på att stärka och marknadsföra Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anledningen till den
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Krafttag mot hälsoklyftan

  Krafttag mot hälsoklyftan

  Interpellation 2009/10:335 av Astudillo, Luciano (s)

  den 21 april Interpellation 2009/10:335 Krafttag mot hälsoklyftan av Luciano Astudillo s till statsrådet Maria Larsson kd År 2008 publicerade Världshälsoorganisationen en rapport, Closing the Gap av den så kallade Marmotkommissionen. Kommissionen har haft fokus på fördelningen av den globala hälsan, och budskapet
  Inlämnad
  2010-04-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Integritet i arbetslivet

  Integritet i arbetslivet

  Interpellation 2009/10:308 av Astudillo, Luciano (s)

  den 22 mars Interpellation 2009/10:308 Integritet i arbetslivet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter nästan tre års arbete presenterades i maj 2009 utredningen Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44Utredningen, som leddes av ordföranden i Arbetsdomstolen Catherine Lilja
  Inlämnad
  2010-03-22
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Unga funktionshindrade

  Unga funktionshindrade

  Interpellation 2009/10:374 av Astudillo, Luciano (s)

  den 10 maj Interpellation 2009/10:374 Unga funktionshindrade av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Andelen inskrivna med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga uppgick det tredje kvartalet 2009 till 46 procent av arbetskraften. Är man dessutom ung arbetslös och har ett funktionshinder
  Inlämnad
  2010-05-10
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Starkare arbetslinje också för anhöriginvandrare

  Skriftlig fråga 2009/10:832 av Astudillo, Luciano (s)

  den 24 maj Fråga 2009/10:832 Starkare arbetslinje också för anhöriginvandrare av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Från den 15 april gäller att en person som bor i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. I medierna har förändringen stundtals framställts som en
  Inlämnad
  2010-05-24
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Asylsökandes boende

  Asylsökandes boende

  Interpellation 2009/10:354 av Astudillo, Luciano (s)

  den 29 april Interpellation 2009/10:354 Asylsökandes boende av Luciano Astudillo s till statsrådet Tobias Billström m Antalet asylsökande väntas i år bli fler än vad regeringen bedömde i samband med budgetpropositionen för 2010. Det är främst antalet asylsökande från Somalia och Afghanistan som ökar. Som ett resultat
  Inlämnad
  2010-04-29
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Tillfällig vapenamnesti

  Skriftlig fråga 2009/10:808 av Astudillo, Luciano (s)

  den 12 maj Fråga 2009/10:808 Tillfällig vapenamnesti av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Hittills har det i Sverige genomförts två vapenamnestier, den senaste 2007. Under den senaste vapenamnestin fick polisen in nära 14 000 vapen och 14 000 kilo ammunition. Polisnämnden i Malmö har i ett
  Inlämnad
  2010-05-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillvaratagande av nyanländas kompetens

  Tillvaratagande av nyanländas kompetens

  Interpellation 2009/10:320 av Astudillo, Luciano (s)

  den 30 mars Interpellation 2009/10:320 Tillvaratagande av nyanländas kompetens av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Utvecklingen under 2000-talets inledande högkonjunktur kom inte Sveriges invandrade akademiker till del. I en undersökning som fackförbundet Jusek gjort framgår
  Inlämnad
  2010-03-30
  Besvarare
  Nyamko Sabuni (FP)
 • med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare

  Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara
  Inlämnad
  2010-04-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:AU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus

  Motion 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:A14 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus 79016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Vi tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avvisar förslaget att permanenta försöket med sfi-bonus.
  Inlämnad
  2010-04-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:AU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

  Motion 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen s79015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändring i
  Inlämnad
  2010-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

  Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

  Betänkande 2009/10:AU7

  Riksdagen sa ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1
  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 140 minuter
  Justering
  2010-02-18
  Debatt
  2010-03-17
  Beslut
  2010-03-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Riksrevisionens kritik mot jobb- och utvecklingsgarantin

  Riksrevisionens kritik mot jobb- och utvecklingsgarantin

  Interpellation 2009/10:240 av Astudillo, Luciano (s)

  den 11 februari Interpellation 2009/10:240 Riksrevisionens kritik mot jobb- och utvecklingsgarantin av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Riksrevisionens styrelses granskning av styrningen och hanteringen av jobb- och utvecklinsgarantin visar stora brister. Riksrevisionens styrelse
  Inlämnad
  2010-02-11
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)

Filter