Leif Bergdahl (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
docent, med.dr.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1993-03-18 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-03-18

Socialutskottet

Ledamot
1993-03-17 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 92/93-93/94. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 91/92-92/93 och Socialutskottet 92/93-93/94. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94. - Ledamot av nyd-gruppens verkställande utskott 91-94.

Bostadsort

Juoksengi

Utbildning

Studentexamen i Haparanda 61. Medicine kandidat vid Uppsala universitet 63. Amanuens vid patologiska insitutionen vid Umeå universitet 65-67. Medicine licentiat vid Umeå universitet 68. Allmänkirurg 68-73. Medicine doktor vid Umeå universitet 73. Hjärtkirurg vid Kantonspital i Zürich 73 samt vid Karolinska sjukhuset 75-80, 81-83 och 84-91. Specialist i allmän kirurgi och thoraxkirurgi 77. Docent i thoraxkirurgi 80. Tjänstgöring vid University of Alabama, USA, 80-81 och Stanford University, USA, 83-84. Överläkare vid Thoraxkirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Karolinska sjukhusets läkemedelskommitté. Klinikombudsman för Svenska Läkarförbundet. - Ledamot av styrelsen för Haparandas avdelning av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, ordförande 59-61. Ledamot av styrelsen för Ny demokrati och dess verkställande utskott 91-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av genteknikberedningen 91-92, 1989 års handikapputredning 91-92, pensionsarbetsgruppen 91-94, kommittén om översyn av socialtjänstlagen 93-94, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 93-95 samt husläkardelegationen 93-94.

Litteratur

Hyperparathyroidism in renal disease (1973, doktorsavhandling) samt ett 100-tal vetenskapliga publikationer.

Föräldrar

Trävaruhandlaren Arne Bergdahl och Emmy Aasa

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat system som fortfarande till 88 procent är ett fördelningssystem
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So47 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag Ny demokrati har i tidigare motioner presenterat sitt förslag till familjepolitik senast i motion 1993/94:So615. Regeringen har nu presenterat sitt slutliga förslag om vårdnadsbidrag. De båda förslagen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

  Motion 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson nyd med anledning av prop 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen I propositionen föreslås bl a att användande av amalgam avvecklas senast till år 1997. Avvecklingen
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Tibet

  Motion 1993/94:U644 av Leif Bergdahl och Lars Moquist (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U644 av Leif Bergdahl och Lars Moquist nyd Tibet Tibet, ett oberoende land med en historia som går tillbaka till år 127 före vår tideräknings början, invaderades 1949-1950 av trupper från Folkrepubliken Kina. Invasionen och ockupationen av Tibet var en klar kränkning av internationell
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU14 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tibet

  Motion 1993/94:U633 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, s, v, kds, nyd, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:U633 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, s, m, c, kds,nyd, v Tibet Brotten mot mänskliga rättigheter i Tibet är välkända och väldokumenterade. Dessa innefattar avrättningar av politiska fångar, tortyr, tvångsarbete, tvångssteriliseringar, tvångsaborter och t.o.m avlivandet av nyfödda barn. Sammanlagt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till hiv-smittade

  Motion 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl nyd Ersättning till hiv-smittade Patientförsäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Staten, samtliga kommuner och landstingskommuner har avtal om en sådan försäkring. Även privatpraktiserande läkare och tandläkare har tecknat patientförsäkring.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omsorg med livskvalitet och valfrihet

  Motion 1993/94:So264 av Claus Zaar och Leif Bergdahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So264 av Claus Zaar och Leif Bergdahl nyd Omsorg med livskvalitet och valfrihet I de flesta samhällen är omsorgen om medborgarna en angelägenhet för i första hand familjen. I Sverige har vi också samma uppfattning bland en majoritet av medborgarna. Men när vi talar om omsorg avses den
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:SoU27 1993/94:SoU29 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Socialtjänstlagen Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Obligatorisk undervisning i första hjälpen m.m.

  Motion 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub360 av Peter Kling m.fl. nyd Obligatorisk undervisning i första hjälpen m.m. Vid ett hjärtstillestånd krävs omedelbar hjälp. Denna hjälp kommer oftast alltför sent när ambulans och läkarpersonal är på plats hos den hjärtsjuke. Det inträffar tyvärr alltför många gånger att människor står
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Finsktalande som inhemsk minoritet

  Motion 1993/94:K211 av Leif Bergdahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K211 av Leif Bergdahl nyd Finsktalande som inhemsk minoritet Sveriges befolkning består sedan urminnes tider av tre språkgrupper: den svenska, den finska och den samiska. I denna motion kommer jag i huvudsak att beröra det finska språkets ställning. Nyare arkeologisk forskning har visat
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet m.m.

  Motion 1993/94:Ju235 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju235 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Ekonomisk brottslighet m.m. Vad är rättvist Den svarta sektorn är omfattande i Sverige. Bidragsfusk eller lagligt s k bidragsarbitrage är en väl utvecklad vetenskap i Bidragssverige. Momsfusket är välkänt. Ett okänt antal människor bor och verkar i Sverige
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Gränshandel med olja i Tornedalen

  Motion 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. nyd Gränshandel med olja i Tornedalen Svenskar har oberoende av bosättningsort tillåtits att tullfritt få införa varor till ett värde av 1 000 kr. Den nuvarande borgerliga regeringen upphävde all tullfri handel med olja fr.o.m. den 1 januari 1994. Den finska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjukvårdspolitiken

  Motion 1993/94:So499 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So499 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd Sjukvårdspolitiken En ny sjukvårdsorganisation Ett stort problem inom sjukvården är att nationens samlade kostnader för sjukvård idag delas upp mellan försäkringsfinansierad budget sjukpenning, sjukpension, arbetsskador mm och skattefinansierad
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Familjepolitiken 1 Valfrihet och rättvisa i familjepolitiken 1.1 Våra utgångspunkter Vår mest fundamentala utgångspunkt kan förefalla självklar men tyvärr är det inte så för alla partier. Vi vill varna familjen som samhällets absolut viktigaste fundament
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.

  Motion 1993/94:So20 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So20 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. I propositionen läggs fram förslag till lag om privatpraktiserande läkares respektive sjukgymnasters rätt
  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m.

  Motion 1993/94:So16 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So16 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. Sammanfattning Regeringens proposition om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m.m. innebär att man ytterligare permanentar det närmast planekonomiska synsätt som
  Inlämnad
  1993-10-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl

  Motion 1993/94:So6 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So6 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Släpp ölet fritt I motionen lämnas två alternativa förslag till frisläppande av ölet i Sverige. Varför ska svenskar inte få dricka samma goda öl som danskar, tyskar och andra européer
  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi96 av Leif Bergdahl och Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi96 av Leif Bergdahl och Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringspropositionen Propositionen innehåller ett förslag bil 4 som innebär att sjukvårdshuvudmännen ges det direkta kostnadsansvaret
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter