Kenneth Kvist (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
pol.sekr.
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2006-03-10 – 2006-04-19

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Utrikesutskottet

Suppleant
2006-03-10 – 2006-04-19

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06

EU-nämnden

Suppleant
1995-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-16

Valberedningen

Ledamot
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
1998-12-02 – 2002-09-30

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: EU-frågor

  EU-frågor

  Betänkande 2005/06:KU23

  Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet,
  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 121 minuter
  Beredning
  2006-03-07
  Justering
  2006-03-21
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik

  Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik

  Betänkande 2005/06:UU18

  Riksdagen har behandlat vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik och fastslår följande. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt.
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  34, 122 minuter
  Beredning
  2006-03-21
  Justering
  2006-03-28
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-05
 • med anledning av skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret

  Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Pliktverket även fortsättningsvis bara tillåts kontrollera belastningsregistret för de värnpliktiga som tagits ut efter avslutat mönstringsförfarande. Motivering Vänsterpartiet värnar om den allmänna värnplikten
  Inlämnad
  2006-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2005/06:U9 av Alice Åström m.fl. (v)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska krigsmaterielexportpolitiken bringas i överensstämmelse med den svenska utvecklingspolitiken såsom den kommer till uttryck i regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2005/06:UU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.

  Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.

  Betänkande 2005/06:UU15

  Utrikesutskottet redovisade för riksdagen sin syn på motionsförslag om bland annat mänskliga rättigheter. Utskottet har behandlat följande huvudområden: 1. Mänskliga rättigheter - politiska, sociala, kulturella rättigheter och rätten till utveckling. 2. Dödsstraff och tortyr. 3. FN-systemet. 4. Situationen
  Behandlade dokument
  140
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  43, 139 minuter
  Beredning
  2006-02-14
  Justering
  2006-03-16
  Debatt
  2006-03-31
  Beslut
  2006-04-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Betänkande 2001/02:KU18

  Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  95, 201 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra den kulturella mångfald som finns i landet. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handlingsoffentligheten i EU:s institutioner, m.m.

  Handlingsoffentligheten i EU:s institutioner, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU34

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner.
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 147 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Regeringens förvaltningspolitik, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU24

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram - En förvaltning i demokratins tjänst.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Beredning
  2002-03-19
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Massmediefrågor

  Massmediefrågor

  Betänkande 2001/02:KU33

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om massmediefrågor.
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  18, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-02
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-04-25
  Beslut
  2002-04-25
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att det juridiska
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: En  nationell  handlingsplan för de mänskligarättigheterna, m.m.

  En nationell handlingsplan för de mänskligarättigheterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:KU15

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens förslag till nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen är treårig och ska lägga grunden för ett mer samlat synsätt på mänskliga rättigheter i Sverige. Det främsta syftet med handlingsplanen är att främja och skydda de mänskliga
  Behandlade dokument
  68
  Förslagspunkter
  42
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  32, 34 minuter
  Beredning
  2002-03-05
  Justering
  2002-03-21
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-04
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den prövning som skall göras av adoptanter inte skall ställa krav på att det skall finnas kvinnliga och manliga förebilder utanför adoptionsrelationen
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 3 kap. 19 kommunallagen så att kommuner och landsting åläggs att i upphandlingen kräva tillgång till
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av möjligheterna till internationell rättslig hjälp inom det tryck- och
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Motivering Regeringen
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Betänkande 2001/02:KU1

  Riksdagen godkände regeringens och riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen om anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd.
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  56, 126 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-22
  Debatt
  2001-11-28
  Beslut
  2001-11-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

  Riksdagens arbetsformer

  Betänkande 2001/02:KU12

  Riksdagen godkände riksdagsstyrelsens förslag om att riksdagsledamöternas ersättningar för sjukvårdskostnader tas bort. Vid särskilda skäl ska dock en ledamot, efter prövning av riksdagsförvaltningen, kunna få ersättning för kostnader för insatser i rehabiliterande syfte. Vidare förstärks efterlevandeskyddet
  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 71 minuter
  Beredning
  2001-10-23
  Justering
  2001-11-13
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23

Filter